Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Kanuni gerekliliklerden ötürü Sakarya'da bir çevre danışmanı arıyorsanız, buradan tüm çevre danışmanlığı firmalarına ulaşabilirsiniz.

Doğada nefes alıp veren, hayatiyetini sürdüren ve bunun için bünyesinde bir takım kimyasal ve biyolojik olarak yapım ve yıkım olaylarını barındıran her canlının, ikametini gerçekleştirdiği kara parçasına birtakım bedensel posaları ve atıkları bırakarak oraya terk etmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Günümüz sanayi toplumlarında her türden çeşitli hammaddeleri tam veya yarı mamül safhalarına kadar işleyerek onları ürüne dönüştüren, böylece yapılarında tıpkı bir biyolojik canlı gibi atıklar da oluşturan bu devasa mekanik organizmaların, çeşitli otoriteler ve yetkin kurumlar tarafından denetime tabi tutulmaları, gerçekleştirdikleri üretim süreçlerinin devlet nezdinde oluşturulmuş kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun daima kontrol altında tutulması, hem üretici firma olarak kendilerinin hem de alt denetleyici makamında bulunan birimlerin, alınan tedbirleri etkili olarak uygulayıp uygulamadıklarını, hem Türkiye’de hem de Sakarya’da, çevre danışmanlık firmaları ve benzeri diğer kurumlar tarafından değerlendirmek ve tetkik etmek çevre bakımından hayati bir zorunluluk halini almıştır.

İşletmelerin tüketim ve buna mukabil gerçekleşen üretimleri neredeyse kesintisiz sürdüğü  için bahsi geçen tetkik ve denetimler de belirli bir program ve zaman cetveli dahilinde icra edilmelidir. Öncelikle uygulamada en kısa ve pratik periyot aylık zaman dilimidir. Söz konusu çevre ve danışmanlık firması, hizmet verdiği kurumu aylık olarak çalışmalarını kontrol eder. Tesis içinde öncelikle üretimin tüm departmanlarında incelemelerini yapar, rutin raporlamalarını gerçekleştirir. Bu aşama, çevre danışmanlık firmaları gibi aynı hizmeti veren tüm tedarikçi kurumların standart çalışmalarındandır.

Aylık iç tetkik çalışmalarını takiben, finans ve muhasebe konusunda yıllık gerçekleştirilen kapanış hesaplamalarına benzer şekilde, firma için çevre konusunda da yıl bazında genel bir denetim ve inceleme icra edilir. Bu bir anlamda kurum için çevre ile olan etkileşiminin senelik portresi gibidir. Tüm danışmanlık firmalarında olduğu gibi, Sakarya’daki çevre danışmanlık firmaları da bu çalışmayı standart olarak uygular.

Ayrıca üretici birimimiz olan fabrikamızın, kapasitesindeki artış miktarlarına, ürün yelpazesindeki çeşitliliğin yükselmesine paralel olarak ilerleyen üretim dönemlerinde öncelikle içinde bulunduğu yerleşim birimi için yerel yönetimlerden ve ardından ülkesel anlamda merkezi bakanlık birimlerinden çeşitli muhteviyat ve özelliklerde resmi belge ve raporları tedarik etme ihtiyacı doğacaktır. Resmi belgelerin alınması ve üretim ile ilgili teknik konuları barındıran belki yüzlerce sayfalık raporların hazırlanması, başlı başına uzmanlık gerektiren iş kollarıdır.

Böylesi zor ve ihtisas gerektiren konuyu, bu siteden araştırarak bulunabilecek Sakarya’daki çevre danışmanlık firmalarından birine havale etmek en doğrusu olsa gerek…