Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29 Şehirde Personel Alımı Yapacak

1- GENEL AÇIKLAMA
1.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacaktır.
2.Yerleştirme sonuçlarının Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
3.Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi yapılan adaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
1. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7'inci bentlerindeki, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1'inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
3. Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
4. Başvurma genel ve özel şartlar ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, ayrıca aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. Sağlık bakımından destek personeli (temizlik personeli) olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
3. KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre KPSS P94 puanı almış olmak. Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Kontenjan:
Adıyaman-Ağrı-Aksararay-Balıkesir-Bingöl-Burdur-bursa-Çorum-Erzurum-Iğdır-Kahramanmaraş-Konya-Kütahya-Malatya-Mersin-Muş-Niğde-Osmaniye-Sakarya-Şanlıurfa-Zonguldak (1)
Bakanlık Merkez Teşkilatı Kontenjan (20)
Bayburt Kontenjan (2)
Gaziantep Kontenjan (2)
Giresun Kontenjan (2)
Kars Kontenjan (2)
Muğla Kontenjan (2)
Samsun Kontenjan (3)
Ankara Kontenjan (5)
İstanbul Kontenjan (6)
İzmir Kontenjan (4)
1 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]