TİM Yasa Taslağı

Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın anayasaya aykırı olduğunu belirterek bir an önce geri çekilmesini istedi.

Öztürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, adı geçen kanun tasarısının meslek kuruluşları arasındaki birlik ve beraberliği bozacağını söyledi.

Yeni hazırlanan kanun tasarısının ihracatı zorlaştırıcı, ihracatın maliyetlerini artırıcı hükümler içerdiğini belirten Öztürk, "Söz konusu taslakta birliklere üyelik için alınması öngörülen giriş aidatı, yıllık aidat, nisbi aidat, maktu aidat ve hizmet karşılığı ücretlere ilave olarak FOB ihracat değerlerinin yüzde 10'u geçmemek üzere bir kesinti yapılmak suretiyle 'Hesap' adı altında bir fon kurulduğu görülmektedir. Türkiye'nin bu yılki ihracatını hesaplarsak bu fonun yıllık geliri 10 milyar doların üzerine çıkabilecektir. Birlik aidatları, hizmet bedelleri ve oluşturulması düşünülen fon ihracatçıya altından kalkamayacağı bir yük getirecektir. Ticaret borsalarımız ihracatın tescilinden ücret almamaktadır. Odalar da gerekirse ihracata yönelik belgeleri bedelsiz onaylayabilmektedir. Kar marjının giderek düştüğü, neredeyse binde birlik maliyet artışlarının bile rekabeti olumsuz etkilediği günümüzde, aynı hizmeti üyelerine bedelsiz olarak sunabilecek yasal kuruluşlar varken, maliyeti ve bürokrasiyi artıracak yeni bir kuruluş ihdas edilmesini gereksiz bulmaktayız" dedi.

Hazırlanan tasarının anayasaya aykırı olduğunu da ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde AB ülkelerinden ithal edilen ürünler gümrük vergisi muafiyetine tabidir. Bu ürünlerin ithalatında vergi, fon ve benzeri mali yükümlülükler konulması mümkün değilken, bu suretle AB ülkeleri ihracat konusu malların fiyatlarını düşürürken biz kendi ihracatımızı pahalandırıyoruz. Tasarı anayasaya aykırıdır. Anayasanın 135. maddesi kamu kurumu niteleğindeki meslek kuruluşlarını tarif etmiştir. Taslakta açıkça ifade edilmese bile ihracatçı birliklerin görevleri arasında sayılan 'Mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatlerini korumak' gibi ifadeler zimmen yeni bir meslek kuruluşunun oluşturulmak istendiğini ortaya koymaktadır. Bu husus anayasaya aykırıdır."

Ticari faaliyetlerin bir bütün olduğunu anlatan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticareti yapan tacir ve sanayicilerin tamamı Anayasa'nın 135. maddesi çerçevesinde 5 bin 174 sayılı kanunla kurulan Ticaret ve Sanayi Odaları'nın üyesidir. Noterler Birliği ve Barolar Birliği varken ayrı birer Noterler Birliği ve Barolar birliği kurarak noter ve avukatları yeni kurulanlara da üye yapmak nasıl mümkün değilse, tacir ve sanayicilerin üye olduğu Anayasal bir kuruluş varken ticari ve sınai faaliyetlerinin sadece bir bölümü için ayrı bir meslek kuruluşunun kurulması hem Anayasaya aykırıdır hem de ihracatı pahalılaştırmak ve zorlaştırmaktır."

Kanun tasarısının derhal geri çekilerek bir daha gündeme getirilmemesini isteyen Öztürk, bu konuda tüm yasal haklarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.
16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
2df0863637088f067f1f5b8399d5c531@