SEDAŞ'ta Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sedaş ödeme noktası
sakarya şirket toplantısı yapı…
14 yıl önce

A.Ş Genel Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda SEDAŞ Üst Yönetimi, Şube Müdürleri ve Akenerji Üst Yönetimi ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri bir araya gelerek, özelleştirme sürecinde uygulanacak işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'nda TEDAŞ'tan sorumlu olan Proje Gurup Başkanı İsa Altıntaş, SEDAŞ, Başkent, Meram ve Aras Elektrik Dağıtım Şirketleri'nin devrini yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ve kalan diğer elektrik dağıtım şirketlerini de 2009 yılı içinde mutlaka özelleştirilmesinin sağlanacağını söyledi. İhalenin hukuki olarak son bulduğunu ve SEDAŞ'ın hisselerinin AKCEZ Grubu'na geçeceğini belirterek, İşletme Hakkı Devri sözleşmesinin uygulanacağını ve bu sözleşme eklerinin güncellenmesi gerektiğini, SEDAŞ birimlerinin bununla ilgili çalışmaları yapacağını, bu çalışmalar kapsamında, şirketin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile hukuk davaları konularının netleştirileceğini, AKCEZ Gurubu'nun personelle ilgili, işletmeyle ilgili çalışmalar yapacağını, muhasebe açısından da kamu alacakları hakkında TEDAŞ'ta bir çalışma toplantısı gerçekleştirileceğini, Ekim ayı sonu itibariyle geçici bir bilanço yapılacağını, TEDAŞ'ın devir alması gereken hiç bir davanın özel şirkete kalmayacağını, ambardaki malzemelerde dahil her şeyin şirkete devredileceğini, yürüyen bir şirketin devir edilmesinin söz konusu olması nedeniyle faaliyete ilişkin her şeyin özel şirkete devredileceğini belirtti.

Memur ve sözleşmeli personelin işlemleri ile ilgili olarak da Özelleştirme İdaresi yetkilileri, 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu 22. Maddesi gereği devir tarihinden itibaren nakle tabi personelden özel şirketle anlaşanların dilekçe vererek nakil hakkından vazgeçeceklerini ancak memuriyetle ilişkilerini emekli sandığına prim ödeyerek sürdürülebileceklerini ve 4046 sayılı Kanunun 72. Maddesi gereği emekli ikramiyesi yönünden de hak kaybına uğramayacaklarını, ancak Özelleştirme İdaresi'nde İstihdam Gurubu'nun ayrı bir bilgilendirme ile personeli özlük hakları konusunda daha ayrıntılı bilgilendirilebileceği açıklanırken, emekliliği dolmayan işçi personelin iş yerinde çalışmasını sürdüreceği, şirkette kalmayı istemeyen memurlarında Devlet Personel Başkanlığı Havuzu'na bildirileceği ve 45 gün içinde başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atamalarının yapılacağı ve bu işlemlerin yapılması sırasında, nakil işlemlerini yürütmek üzere özel şirket bünyesinde personel görevlendirileceği belirtildi.

Özelleştirme İdaresi yetkilileri, nakle tabi personelden yeniden İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Formlarının alınmasının uygun olacağı ve devir işlemine kadar tercihlerin değiştirilebileceğini söylerken, Genel Müdür Yunus Bekircan "Personelimizin özlük hakları ile ilgili tam anlamıyla bilgilenmesi konusunda girişimde bulunacağız ve özelleştirmeden bu konularda donanımlı kişilerin gelmesi ve bilgi vermesini sağlayacağız" dedi.
Akenerji Firmasını temsilen, AKKÖK Şirketler Gurubu'nda Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Ender Aslan, SEDAŞ’ı diğer Dağıtım Şirketleri'ne göre daha başarılı bulduklarını ve ihale süreci başladığında da özellikle bu bölgeyi devir almayı hedeflediklerini, hedeflerine ulaştıkları içinde son derece mutlu olduklarını söyledi. AKKÖK Şirketler Gurubu'nun 4 temel alanda faaliyet gösterdiğini belirten Ender Arslan, Akenerji’nin bu şirketler içinde lokomotif olduğunu belirterek, diğer faaliyet alanlarının Gayrimenkul, Kimya, Lojistik (Liman İşletmeciliği) olduğunu söyledi. Enerji de CEZ firması ile yapılan ortaklık sonucunda bu firmanın elektrik üreticisi bir firma olması yanında Avrupa'da 12 ülkede elektrik dağıtım işi de yaptığını ve Avrupa’nın en kârlı tam entegre, 7. büyük enerji şirketiyle güçlü bir sinerji oluşturacaklarını ifade eden Ender Arslan, "Ak Enerji’nin 800 MW kurulu gücünün 2013 yılında 3 bin MW’a ulaştırmayı hedefliyoruz. SEDAŞ’ın kadrosunun çok tecrübeli olduğunu ve SEDAŞ’ın önümüzdeki dönemde de dağıtım şirketleri için geçerli olacak, 10 performans kriterinden mutlaka 7 sinde lider olmasını hedeflediklerini belirtti ve bunun içinde "eski köye yeni adet olması gerekiyor". Her değişimde bir kızgınlık ve tedirginlik vardır, değişimle ilgili bilgi verilmeyince kişilerin motivasyonu düşer, biraz ilersinde bu süreç uzadığında motivasyon dibe vurur ve küsmeler olur. Değişimle ilgili paylaşım arttıkça olumlu motivasyon artacaktır. Yatırımı sadece elektrik dağıtım tesisi olarak görmüyoruz, aynı zamanda bilişim teknolojilerinin de şirketimizde uygulanabilir hale gelmesini yatırımlarımız içinde değerlendireceğiz. SEDAŞ’ta iyi günlerde, hep beraber güzel işler yapacağız" dedi.