SEDAŞ'ın Özelleştirilmesinde Bir Adım Daha

Sedaş ödeme noktası
sakarya Işıklı Adım Adım Matem…
14 yıl önce

SEDAŞ'ın özelleştirilmesi ve Akcez firmasının satın almasına ilişkin EPDK ve rekabet kurulu onayından sonra özelleştirme yüksek kurulu kararı açıklandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Özelleştirilmesine ilişkin kararı 23 Eylül 2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Aynı Resmi Gazetede Başkent Elektrik Dağıtım Şirketinin Özelleştirilmesi Kararına ilişkin Tebliğde yayımlandı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kararı ile ilgili olarak satış işlemlerinin yerine getirilmesi konularında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22 Nisan 2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7 Kasım 2005 tarihinde  özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle işletme hakkı devri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1 Temmuz 2008 tarihinde ihalesi yapılmıştı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu Pazarlık görüşmeleri  yapılan halenin sonuçlarını dikkate alarak yayımladığı Tebliğde; 600.000.000 (Altıyüzmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Akcez Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Akcez Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine karar verirken, Akcez Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 583.000.000 (Beşyüzseksenüçmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. - Österreichische Elektrizitatswirtschafts Aktiengesellschaft (Verbund) - Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. - Österreichische Elektrizitatswirtschafts Aktiengesellschaft (Verbund) - Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konularında Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına karar verdi.