Platform 11. yılda da eylemlerine devam edecek

10 yıl önce başörtüsü yasağına karşı başlayan cumartesi eylemlerinde Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 523. hafta basın açıklamasıyla 11. yılda da eylemlere devam edeceğini duyurdu.

2005 eylülünde Sakarya Başörtüsü Platformu çatısı altında başlatılan haftalık eylemlerde 11. yıla girildi. Uzun dönem başörtüsü yasağına karşı başlatılan ve bugün Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu adıyla, hak ve özgürlükler mücadelesi olarak devam eden eylemlerin 523. hafta açıklamasını Diriliş Saati Dergisi’nden Serdar Duman okudu. Platform’un kuruluşundan bugüne geçen süreci değerlendiren Serdar Duman, amaçlarını “17 Eylül 2005 tarihinde dönemin Genelkurmay başkanının “28 Şubat bin yıl sürecek” şeklinde beyanatlar verdiği bir süreçte ülkenin dindarları üzerinde uygulanan devlet zulmüne karşı direnmek amacıyla bu platform kuruldu. Dönemin medyasının da yardımıyla hakim siyasal hegemonyanın oluşturmaya çalıştığı yılgınlık haline karşı Müslümanca bir duruşu muhafaza etmek, diz çöktürülmek istenen iradeyi ayakta tutmak adına “28 Şubat bin yıl sürecekse direniş de bin yıl sürecek” şiarını bayrak yaptık.” diyerek açıkladı. 

Serdar Duman, bağımsız ve özgür bir mücadele verdiklerini söyleyerek “Sakarya platformu olarak, şu ana kadar sürecin hiçbir aşamasında iktidara yamanmadık, iktidarın sesi olmadık. Platform olarak şu 3 hususta ısrarlı olduk. Eylemlerin haftalık olarak devam etmesinin pratiğimizin diğer illere yayılmasını sağlayabileceği, bunun da ulusal ölçekte bir sivil direnme kültürünün oluşmasına zemin hazırlayabileceği düşüncesinin öne çıkması; ne iktidar partisi, ne de başka bir parti üzerinden değil; tamamen yerel imkânlarla dayanışmanın ve halkın doğrudan katılımının sağlanması üzerinden bir mücadelenin yürütülmesinin prensip edinilmesi ve halkın tüm kesimlerine düşünce ve inançları ne olursa olsun ötekileştirmeden, Müslümanca bir bakış açısı ile bakabilmenin hassasiyetini taşımak. Bu doğrultu üzerinde; sürekli, İslami duruşunu yitirmeyen ve tam anlamıyla bağımsız bir siyasal pratiğin direnişe dönüştürülebileceği tezi platformun temel iddiasını oluşturdu.”

Eylemlere devam edeceklerinin mesajını veren Serdar Duman; son günlerde İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya dönük saldırılarına da tepkisiz kalınmaması çağrısı yaptı. Duman, konuyla ilgili “İslam coğrafyasındaki iç karışıklıklar ve bunun sonucu oluşan güç zayıflaması tamamen Amerika ve İsrail’e yarıyor. Siyonistler Müslümanların birbirine düştüğü bu süreçten azami ölçüde yararlanmanın yollarına bakıyorlar. Siyonistlerin en önemli ideallerinden biri; Mescid-i Aksa’nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedinin inşa edilmesidir. Bugün bu hedefleri için Mescid-i Aksa’ya yaptıkları tacizler ile İslam dünyasının nabzını tutuyorlar. Eğer tepkiler cılız kalırsa ve İslam coğrafyasındaki iç sürtüşme devam ederse, Siyonistlerin çok yakında bitirici operasyona da kalkışacağından kimsenin şüphesi olmasın. Siyonizme ve emperyalizme karşı direnişi yükseltmemiz, birincil düşman olarak Amerikan emperyalizmi ve İsrail’i hedefe almamız gerekirken; Müslümanların etnik ve mezhebi kökenli ayrıştıklarına ve birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiklerine şahit oluyoruz. İslam coğrafyasındaki tüm çatışmaları durdurmalıyız.” dedi.

8 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]