Osmanlı bütün yönleriyle ele alınacak!

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’nde, Osmanlı Devleti bütün yönleriyle masaya yatırılacak.

SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenleyeceği uluslararası kongrede Osmanlı İmparatorluğu bütün yönleriyle masaya yatırılacak. İlk kez yapılacak kongre, 14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında SAÜ Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Kongrenin yürütme kurulu üyesi olan SAÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Bilgin, Kongrenin Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform olacağını söyledi. Osmanlı İmparatorluğu’nu değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olmasına karşın, bunların yeterli olmadığını ve daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Bilgin, “İmparatorluğun yıkılmasından yüzyıllık bir süre geçmesine ve hâkim olduğu topraklar üzerinde otuza yakın ulus devlet kurulmuş olmasına rağmen; bu coğrafyadaki siyasi gerilimler, kimlik çatışmaları, mezhep kavgaları bütün sıcaklığıyla devam ediyor. Bu da kaçınılmaz bir biçimde, içinde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılarla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla güncel olguları anlamak için de Osmanlı tecrübesine sık sık bakmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Modern Osmanlı araştırmalarının Batı merkezli bir tarih anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Bilgin “Modern Osmanlı araştırmaları, Batı merkezli bir tarih anlayışıyla başlamıştır ve bir dereceye kadar bu özelliğini sürdürmektedir. Bu yaklaşım tarzı, Osmanlı tarihinin kendine özgü yapısının ortaya çıkmasına engel oluyor. Ayrıca Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların birbirleriyle sağlıklı ilişki kurmalarına da engel oluyor. Bu kongre ile Osmanlı bakayası toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacak” diye konuştu.

Dünyanın değişik üniversitelerinden katılımcıların rağbet ettmesi beklenen ve ilki Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan kongrenin, birkaç kez Türkiye’de yapıldıktan sonra Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongrede 9 ana başlık altında Osmanlı tarihi tüm yönleriyle ele alınacak.

Kongrenin başlıkları şu şekilde sıralanıyor:

1. Din ve Toplum

Dinin, siyaset yapılanması/uygulaması üzerindeki etkisi, Müslim-gayrimüslim ilişkileri, devlet ve toplum, Müslim/gayrimüslimlerin dini hayatları, ihtidalar-irtidatlar, Muhalif hareketler, vakıflar ve toplumsal yapıdaki yeri.

2. Siyaset ve Hukuk

Yönetim, idari ve bürokratik yapı, hukuk düşüncesi ve uygulamaları, klasik-modern dönemdeki hukuki ve siyasi değişimler.

3. Ekonomi

Üretim-tüketim ilişkileri, mali-finansal yapı, ticari yapının işleyişi, uluslararası ticaret, madencilik.

4. Ordu ve Savaş

Ordu teşkilatı, sefer organizasyonu, savaş sanayi, savaş-ekonomi ilişkisi, Osmanlı donanması.

5. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Dış politika, ahitnameler ve antlaşmalar, elçilikler, güvenlik ve istihbarat.

6. Kültür ve Sanat

Mimari, müzik, spor, edebiyat, folklor, geleneksel ve modern sanatlar.

7. Bilim, Teknoloji ve Düşünce

Felsefe, kelam ve tasavvuf düşüncesi, fen bilimleri, tıp bilimleri, teknoloji üretimi (endüstriyel, askeri vs.), kültürel/entelektüel etkileşimler.

8. Eğitim


Klasik-modern eğitim kurum ve organizasyonları, teknik eğitim, klasik ve modern dönemde hoca-öğrenci haraketliliği, eğitim düzenlemeleri.

9. Sağlık

Sağlık algısı, sağlık teşkilatı, sağlık politikaları, halk tıbbı, hastalıklar.

Kongre ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://www.osmanliarastirmalari.org adresinden ulaşılabilir.
8 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
32fe3273ac9084d8d89bd7127a58bc4a@