Gül'den "Türkiye Okuyor" Kampanyası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önderliğinde Mart ayında ''Türkiye Okuyor'' kampanyası başlatılacak.  
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen ''Türkiye Okuyor Kampanyası'' 4 yıl sürecek.

Toplumun her kesimini kapsayacak kampanyayla Türkiye'deki 3 milyon okuma-yazma bilmeyen yetişkine okuma yazma öğretilmesi, bilgisayar kullanamayanlara bilgisayar okuryazarlığı becerisi kazandırılması ve kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefleniyor.

Kampanyada öncelikli hedef kitleler; okulöncesi, ilköğretim ve lise çağındaki çocuklar ve gençler ile okuma-yazma bilmeyen yetişkinler olacak. Kampanya ile ayrıca Türkiye'deki hiç okuma-yazma bilmeyen 3 milyon yetişkinin okuryazar duruma getirilmesi, okuryazar olup da ilköğretim düzeyinde eğitimi olmayan 2 milyon yetişkinin aşamalı olarak ikinci kademe (ilköğretim tamamlama) eğitimine alınması planlanıyor.

Hiç okuma alışkanlığı olmayan veya az okuyanların ayda 1 kitap okur hale gelmesi, orta düzeyde kitap okuma alışkanlığı olanların da ayda 2 veya daha fazla kitap okur hale gelmesinin amaçlandığı kampanya, öncelikle çocuk ve gençler olmak üzere herkesin bilgisayar okuryazarı olmasını da hedefliyor.İNTERNET SİTESİ HAZIRLANACAK

Kampanyanın tanıtımı için geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek. Bu çerçevede, öncelikle bir internet sitesi hazırlanacak. Ayrıca, ulusal televizyonlarda reklam ve spotlar yayınlanacak. Yazılı ve görsel basın ile internette kampanya reklamları yer alacak. İş ve alışveriş merkezlerinde kampanyanın tanıtım stantları kurulacak. Toplu taşıma araçlarına kampanyanın tanıtımına ilişkin afişler asılacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü biletlere ''Türkiye Okuyor'' logosu basacak. Posta işletmesi Genel Müdürlüğü ise kampanyaya özel klişe hazırlayacak.

OKULLARA ''OKUMA SAATİ'' KONULACAK

Kampanyada, okuma alışkanlığı kazandırılması ve artırılmasına yönelik ayrıca etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede, okullar ve halk kütüphaneleri işbirliği yapacak. Okullarda ve kütüphanelerde okuma saatleri düzenlenecek. Okullarda, halk eğitim merkezlerinde yeni kütüphaneler kurulurken, mevcut kütüphaneler zenginleştirilecek. Öğrenciler kütüphanelere üye olmaya özendirilecek.

Ceza ve tutukevleri ile ıslahevlerinde, hastanelerde, yetiştirme yurtlarında ve huzurevlerinde geçici kitaplıklar oluşturulacak. Yazarlar ile okuyucular buluşturularak, kültürel ve eğitici faaliyetler düzenlenecek.

OKUMA YAZMA KURSLARI AÇILACAK

Okuma-yazma bilmeyenlere yönelik okuma-yazma ve ilköğretim düzeyinde kurslar açılacak. Bu kurslara katılım için tanıtıcı ve özendirici önlemler alınacak. Kursların yaygınlaştırılmasında kamu kurumları, gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında işbirliği sağlanacak. Kurslarda görev alacak öğretmenlere de hizmetiçi eğitim verilecek.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin bilgisayar okuryazarlığı becerisi kazanması için Türkiye Bilişim Derneği ile işbirliğine gidilecek. Bu amaçla eğitim içerikleri ve öğrenme ortamları hazırlanacak. Eğitim için gerekirse eğitim gönüllüleri platformu oluşturulacak. Bilgisayar okuryazarlığı becerisi kazananlar, Avrupa Birliği Bilgisayar Kullanım Yetkinlik Sertifikası'na (ECDL) sahip olabilecek.GEZİCİ KÜTÜPHANELERE YENİ GÜZERGAH BELİRLENECEK

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında önemli rol oynayan gezici kütüphaneler gözden geçirilerek ihtiyaçları giderilecek ve bu kütüphaneler için yeni güzergahlar belirlenecek.

Çeşitli mekanlarda okuma köşeleri oluşturulacak. Okullarda, kütüphanelerde ve topluma açık merkezlerde okuma alışkanlığını ve kitap kültürünü yaygınlaştırıcı yerel programlar uygulanacak.

Sponsorlar ve yayınevlerinin desteğiyle okul ve halk kütüphanelerine kitap bağışı teşvik edilecek. Vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtılacak.

Ayrıca, kampanyada çalışmak ve kampanyanın hedefini bölge halkına anlatmak üzere gönüllü ekipler oluşturulacak.

İLLERDE VALİLER BAŞKANLIK EDECEK

''Türkiye Okuyor'' kampanyası, merkezde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri başkanlığındaki ''Merkez Yürütme Kurulu''nca, illerde de valilerin başkanlığındaki ''il yürütme kurulları''nca yürütülecek.

İl yürütme kurulunda, belediye başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi, il milli eğitim müdürü, il kültür ve turizm müdürü, üniversite temsilcileri, il halk kütüphanesi müdürü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Kampanya, Mart ayında düzenlenecek basın toplantısıyla başlatılacak.

16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]