Ferizli

TARİHİ

İlk çağlardan beri önemli bir yerleşim birimi olan Ferizli’nin tarihinin M.Ö.600 yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir.

Jeopolitik yapısı ve Karadeniz’e giden yollar üzerindeki stratejik yerleşim konumu nedeniyle birçok kavme ev sahipliği yapmıştır. 12.yüzyıl sonlarında Türk hâkimiyetine girmesine rağmen 1.Dünya Savaşı’na kadar değişik etnik ve dini yapıya mensup insanların ortak yaşam bölgesi olmuştur. 1950’li yılların sonunda Balkan Göçmenlerinin yerleşmesi ve Karadeniz yoğunluklu göç hareketleriyle yeniden oluşmuştur. Adını demir madeninin Latince ismi olan Ferissium’dan alan Ferizli, 1973 yılından 1990 yılına kadar Sakarya ili Merkez ilçesine bağlı bir kasaba iken, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe olarak teşkilatlanmıştır. 13 Ağustos 1991’de İlçeye Kaymakam ataması yapılarak teşkilat işler duruma getirilmiştir.

Ferizli İlçesi Marmara depreminden sonra 06.03.2000 gün ve 23985 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adapazarı Büyük Şehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

COĞRAFYASI

İlçemiz coğrafi konum olarak Marmara Bölgesinde yer almakta olup, Sakarya İline bağlıdır. İlçe Adapazarı’nın kuzeyine düşmektedir. İlçemizin il merkezine uzaklığı 22 kilometredir. İlçemizin kuzeyinde ve doğusunda Karasu, güneyinde Söğütlü İlçesi, güneydoğusunda Hendek ilçesi, batısında ise Kaynarca ilçesi yer almaktadır.

İlçemizin yüzölçümü 228 km2.olup, deniz seviyesinden yüksekliği 50 metredir. İlçe genelinin tamamı orta yükseklikte tepelerle kaplıdır.

NÜFUS

2000 Yılında yapılan son Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfus toplamı 24.383 kişidir.

Toplam nüfusun 12.379' i merkez ilçede, 6.973' si ilçeye bağlı 15 köyde, 2.167' i Gölkent Beldesinde, 2.864' u da Sinanoğlu Beldesi’nde yaşamaktadır. Genel nüfus içerisinde kadın ve erkek oranları eşittir.Hayvancılık :

Köylerinde tarım ağırlıkta olup, hayvancılığın ekonomik değeri düşüktür. Yayla köylerinde küçükbaş hayvancılık geçim kaynaklarından biridir. Büyükbaş hayvan sayısı: 5428, Küçük baş hayvan sayısı: 1520 baş. kanatlı hayvan sayısı 8100 adettir. 1150 Adet fenni arı kovanı mevcuttur.

İlçemiz ve köylerinde 72 adet broiler kümesi mevcuttur. 970.000 baş/devre broiler üretilmektedir. Ortalama 5 devre yapıldığında yılda 4.850.000 adet broiler piliç üretilmektedir.

Sanayi:

İlçe sınırları içerisinde tarımsal amaçlı olarak faaliyet gösteren sanayi tesisleri 1 adet Mandıra, 1 adet Un fabrikası, 2 adet Fındık kırma fabrikası 4 adet Mısır Kurutma ve Depolama Tesisi olmak üzere 8 adettir.

Kaynak : www.sakarya.gov.tr

EKONOMİ

Tarım:


Ferizli İlçesinin ekonomisinde tarım en önemli yeri tutmaktadır. Tarım çok gelişmiş ve modern usullerde uygulanmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Tarımsal üretim olarak önem sırasına göre; fındık, mısır, şeker pancarı ve buğday üretimi ilçemiz tarımında hâkim ürünlerdir.

İlçemizde çeşitli işletme kollarında kayıtlı 550 ye kayın esnaf bulunmaktadır.

İlçemizde halen faal olarak çalışan 2 fındık fabrikası, 1 un fabrikası, 1 adet mandıra ve 1 eldiven fabrikası bulunmaktadır. Kaymakamlıkça desteklenen Seracılık ilçe ekonomisine hareket getirmiştir. İlçe merkezinde 1 adet tekstil atölyesi mevcuttur.

Seracılık faaliyetleri:

1994 yılında kurulmuş 100 üyeli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifince arsa satın alınarak inşaatına başlanılmış iş yerlerinin su basmanları tamamlanmış olup, halen çalışmaları devam etmektedir. Bu sanayi sitesi tamamlandığında ilçe halkının büyük sorunlarından biri giderilmiş olacaktır.

18 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]