Akyazı

COĞRAFİ KONUMU

Marmara Bölgesi’nde Sakarya İline bağlı bir ilçe olan Akyazı’nın batısında Sakarya Merkez ilçesi ile Sapanca, kuzeyinde Hendek, güneyinde Geyve, doğusunda da Bolu ili yer almaktadır. Akyazı’nın doğusu ve güneyi Köroğlu Dağlarının batı uzantıları olan Samanlı Dağı ile engebelenmiştir. Bu dağların yüksek kesimlerinde platolar bulunmaktadır. İlçenin kuzey ve batısını Adapazarı Ovası’nın çöküntü uzantısı olan Akyazı Ovası kaplamaktadır. İlçe topraklarını Mudurnu Çayı ile kolları sulamaktadır. Sülüklü Göl ilçe toprakları sınırları içerisindedir. İl merkezine 29 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 717 km2 olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçlarına göre; toplam nüfusu 72.524’tür.

Sanayi:

İlçemiz coğrafi durum ve ulaşım itibariyle sanayileşmeye elverişlidir.Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı; Yazaki, Baysan, Alimeks Aliminyum, Della Gıda, Aydın Örme, Çak Tekstil, İşmont, Un fabrikası, Süt Ürünleri, Kilmak , Hayvan yemi kurutma tesisleri, Maden Suyu, İçme Suyu dolum tesisleri, mobilya sanayi ve tekstil gibi irili ufaklı fabrikalarıyla yaklaşık 5500 kişinin istihdamı sağlanmıştır.Ayrıca ilçemizdeki kereste, lambri vb 40 civarındaki atölye ile yaklaşık 500 kişinin istihdamı sağlanmaktadır. İlçemizde Küçük Sanayi Sitesi bulunmakta olup ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Ağustos 2005 tarihi itibariyle kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

Kaynak : www.sakarya.gov.tr

Hayvancılık :

İlçede 373 broiler piliç tavuk işletmeciliği bulunmaktadır. Bunlar yılda 5 dönem devir yapmaktadır.çoğunlukla büyükbaş hayvancılığı yapılır.Büyük ve Küçük baş hayvan sayısı 17.100, kanatlı hayvan sayısı 63.800 adettir. 1150 Adet fenni arı kovanı mevcuttur. Yıllık süt üretimi 24.352 ton, et üretimi ise 282.340 kg civarındadır.

EKONOMİ

Tarım:


Tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu 5-2000 dekar arasında değişmektedir. Arazilerin %40 ‘ı dağlık,%60’ı taban arazidir. Taban arazilerde mısır, pancar, tütün, buğday, yem bitkileri çokça, sebze ve meyvecilikte kısmen yetiştirilmektedir. Dağlık arazilerde fındık ağırlıkta olmak üzere mısır buğday yetiştirilir. Orman alanları dağlık kesimlerde büyük yer kaplar. Kerestecilik ilçede önemli yer tuttuğundan kavak ağacı dikimide önemli yer tutar.

İlçemizde Akbank, Halkbank, İş Bankası, Şekerbank ve Ziraat Bankası şubeleri mevcuttur.

TARİHİ

Akyazı Selçuklular zamanında kurulmuş bir Türk kasabasıdır. Selçuklu Devleti’nin sona ermesi ile merkezi Göynükte bulunan Umurhan Beyliği’nin eline geçmiştir. 1303 tarihinde Osmanlı Devleti'’in kurucusu Osmanbey’in komutanlarında Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bundan böyle sürekli Türk egemenliğinde kalan Akyazı, 1808 yılında İstanbul, ve 1845 yılında Üsküdar’a bağlanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Beyazıt zamanında başlayan taht kavgaları yüzünden çıkan kanlı çatışmalar yöre halkı üzerinde derin izler bırakmıştır. Yine bu bölgede çıkan suhte (softa) ayaklanmaları yüzünden Akyazı ve çevresi halkı büyük zarar görmüştür.

Akyazı tarih çağları içinde Bitinya, Roma ve Bizans gibi büyük devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Osmanlı Devletinin kurulması ile Bizanslıların egemenliği altında bulunan Akyazı ve çevresine yapılan seferler sonunda Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

1944 yılında İlçe olan Akyazı önce Kocaeli iline, 1954 yılında da Sakarya’nın İl olması ile Sakarya’ya bağlanmıştır.

NÜFUS

2000 Yılında yapılan son Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfus toplamı 77.536 kişidir. Toplam nüfusun 30.020' si merkez ilçede, 30.662' si ilçeye bağlı 42 köyde, 3807' si Altındere Beldesinde, 7110' u Kuzuluk Beldesi’nde 3124' ü Küçücek Beldesinde, 2813' üde Dokurcun Beldesi’nde yaşamaktadır.

18 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]