Esnaf ve Sanatkârlara Müjdeli Haber!

Haber Siteleri
Haber Siteleri
Yangın haber sistemi
ücretsiz haber yayını
13 yıl önce
Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uzun süredir hem yazılı hem de sözlü olarak siyasi makamlara yapılan "Esnaf ve Sanatkâr zor durumda" ve " KOSGEB Kredileri herkesimi kapsasın" istekleri nihayet meyvelerini vermeye başladı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ın 10 Ocak 2009'da katıldığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde düzenlenen Esnaf ve Sanatkârlar 2009 Değerlendirme Toplantısı sonrasında verdiği, "KOSGEB Kredileri artık esnaf ve sanatkârın her kesimine ulaşacak" müjdesi gerçekleşiyor.

KOSGEB İcra Komitesinin 8 Ekim 2009 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; KOSGEB veri tabanına kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak üç yeni kredi faiz desteği programının uygulanmasına ilişkin karar alındı.

Kararla ilgili bir açıklama yapan Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zaman zaman KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkârların farklı gruplar olduğu düşünülmekteydi. Oysa küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmeliğe göre; 250'den az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, şoför, bakkal, manav, tuhafiyeci, terzi, ayakkabıcı, lokantacı ve diğer meslek dallarındaki esnaf ve sanatkârlarımız bu programlara başvurabileceklerdir" dedi.

KOSGEB tarafından KOBİ'lerle esnaf ve sanatkarlara yönelik 3 yeni kredi faiz desteği programı uygulanacağını belirten Alişan, "Bu kredilerden ilki 'Yeni Kredi Destek Programı' olup, bu destek programı ile; küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni teknoloji kullanımı, yeni işyerine taşınma, işlerini büyütme, yeni yatırım, hammadde alımı, üretim ve pazarlama, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlara açılım ve geliştirme, ihracatın finansmanı ve münferit projelerinin finansmanı amacıyla 100 bin işletmeye toplam 2.5 milyar Lira tutarında finansal destek sağlanacaktır" dedi.
Bu finansal desteğin de açılımını yapan Hasan Alişan, "İşletme başına üst limit 25 bin TL olacak, ilk 3 ayı geri ödemesiz toplam 15 ay vadeye yayılacaktır. Kadın girişimci üst limiti 30 bin TL olup, kredi faizinin %75'ini KOSGEB, %25'ini krediyi kullanan ödeyecektir" diye belirtti.

Desteklerden ikincisinin GAP Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak GAP Eylem Planı'nda yer alan bir faaliyet olan "Makine-Teçhizat Kredi Faiz Desteği" olduğunu söyleyen Alişan, üçüncü desteğin ise sel felaketi nedeniyle işyeri zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin faydalanabileceği "Acil Destek Kredisi Programı" olduğunu ekledi.

Söz konusu Kredi Faiz Desteği Programlarından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların öncelikle KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması ve krediyi hangi amaçla kullanacaklarını beyan etmeleri gerektiğini belirten Hasan Alişan, "Esnaf ve Sanatkârlarımızın en kısa sürede KOSGEB hizmet merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kredi destek programlarına başvuru tarihi ve anlaşma yapılan bankalar daha sonra açıklanacak, teminat sıkıntısı yaşayabilecek esnaf ve sanatkârlarımız Kredi Garanti Fonundan yararlanabileceklerdir. Vergi ve SSK borcu olan esnaf ve sanatkârlarımız ise, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek üzere kredi kullanabileceklerdir" dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, bu gelişmelerin esnaf ve sanatkârların itibarlarının ve etkinliklerinin arttırılması açısından ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu gelişmeler tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesim olarak bizler yarınlara daha bir umutla bakabileceğiz. Umarız bu çalışmaların devamı gelir ve yeterince sorunla boğuşan esnaf ve sanatkârlarımız, artık hakları olan rahata kavuşabilir" dedi.