'Domatese gel!' Diye Bağıran Pazarcıya Ceza Geliyor

Semt pazarı ve hallerde artık, 'abla sulu limon bunlar', 'Diyarbakır karpuzu' diye bağırarak satış yapamayacak. Bu kurala uymayan pazarcı esnafına 50 lira ceza kesilecek.

Satış yeri olmadan toptancı halinde veya pazarda satış yapanları da 500 lira idari para cezası bekliyor. Aracılık hizmeti vermeden komisyon ücreti alanlar ile üretici ve üretici örgütleri dışında hallerde kendi aralarında mal alıp satanlara ise 2 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Konuyla ilgili hazırlanan kanun tasarısına göre, geçiş yollarında ürün satanlara, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapanlara ve müşteriye karşı sözlü veya fiili muamelede bulunanlara 50 lira idari para cezası verilecek.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, yeni düzenlemelere uymayanlara cezalar öngörüyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, halde, toptan satış miktarının altında mal satanlar; malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bu kişilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin yönetmeliklere aykırı davrananlar, 100 lira cezaya çarptırılacak. Satış yeri olmadan pazarda satış yapanlara, 500 lira idari para cezası verilecek. Aracılık hizmeti vermeden komisyon ücreti alanlara, aldıkları malın bedelini 15 gün içinde üreticiye ödemeyen komisyonculara, üretici ve üretici örgütleri dışında hallerde kendi aralarında mal alıp satanlara, tasarıdaki hükümlere aykırı olarak komisyonculuk yapan üretici ve tüccarlar ile satış yerinde izin almadan değişiklik yapanlara, 2 bin lira ceza uygulanacak. Toptancı halinden satın alınmayan veya toptancı haline bildirilmeyen malları taşıyanlara veya bunları depolayanlara; bakanlıkça belirlenen asgari şartları ve bilgileri sözleşmelerde bulundurmayanlara; bakanlık denetim elemanlarınca istenecek bilgi, belge ve defterler ile bunların örneklerini vermeyenlere veya eksik verenlere ise 2 bin lira ceza verilecek. Tasarı, malın miktarını, satış değerini, komisyon oranını ve ücretini gerçeğe aykırı bir şekilde üreticiye sunanlara ve haldeki atık malları ayıklayarak hal içinde veya dışında satanlara da 3 bin lira ceza öngörüyor. Ambalaj üzerine ürünün bilgilerini yazmayanlar, malın kalitesine ve gıda güvenilirliğine ilişkin bilgilerde değişiklik yapanlar, 5 bin lira; serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapan ilgili meslek odasının mensupları, fiyatların yükselmesine sebep olanlar, düşmesine engel olmak için malları belirli kişilerde toplayanlar ve malları stoklayanlarla gerçeğe aykırı analiz raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ölçü ve tartı aletlerinde hile yapanlar veya hileli ve karışık mal satanlar; malları gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlarına aykırı satanlar; ambalajın üzerinde yazılı miktardan az mal koyanlar hakkında, 200 lira ceza uygulanacak. Bu cezaların bir yıl içinde tekrarı halinde, cezalar her tekrar için 2 katı uygulanacak. Düzenlemeyi değerlendiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik, tasarının yasalaşmasıyla, artık üreticilerin, üretici birlikleri vasıtasıyla mallarını pazarlayabileceklerini söyledi. Çelik, tasarıyla, hallerin 3 yıl içinde soğuk hava deposu, müzayede salonu ve laboratuvar oluşturması şartı da getirildiğini kaydetti. Çelik, "Bu şartların yerine getirilmesi zorunlu. Bu eksiklikler giderilmezse 100 bin lira para cezası uygulanacak. Eksiklik giderilmezse, bir yıl daha süre verilecek ve bu sürede de yapılmazsa, haller kapatılacak. Bir halin kapatılması, o belediye için toplum nazarında küçük düşürme olarak algılanacağı için, şartların yerine getirileceğini düşünüyorum." dedi.

Tartıda hile yapanlara 200 TL ceza

Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapanlar 50

Müşteriye karşı sözlü veya fiili muamelede bulunanlar 50

Çöpleri toplamayan ve çevreyi temiz tutmayanlar 50

Pazarda tartıda hile yapanlar 200

Satış yeri olmadan pazarda satış yapanlar 500

Aracılık hizmeti vermeden komisyon ücreti alanlar 2 bin

Aldıkları malın bedelini 15 günde üreticiye ödemeyenler 2 bin

Atık malları ayıklayarak hal içinde veya dışında satanlar 3 bin

Ambalaj üzerinde malın künyesini yazmayanlar 5 bin

ZAMAN

13 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]