Belgesi olmayanlar motor yağı değiştiremeyecek

Geçici faaliyet belgesi
tse - tsek imalata yeterlilik …
2 yıl önce

Araçların motor yağı değişiminde yeni döneme girildi. Belgesi olmayanlar motor yağı değiştiremeyecek.

Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) izin belgesi alınması için son tarih 31 Aralık 2020.  Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021 tarihine kadar bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlü.

Aynı yönetmeliğin atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda motor yağı değişimi yapan işletmelerin, atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurması gerekiyor.

İşletmeler, motor yağı değişimini yaptıkları araçların bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden bildirebilmeleri ve motor yağı değişim bilgilerinin içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) işyerinde bulundurması gerekiyor.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince mali sorumluluk sigortası yaptırılması gerekiyor.