Başörtüsüne Yasal Düzenlemeler

AK Parti ve MHP, üniversitelerde başörtüsü yasağını sona erdirecek yasal düzenleme konusunda tam mutabakata vardı.

Buna göre Anayasa'nın 10 ve 42. maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'nun ek 17. maddesi değiştirilecek. Tartışma konusu "kılık-kıyafet" ibaresi, Anayasa değişikliği metninden çıkarılırken, YÖK Yasası metnine eklendi. 42. madde ilgili değişiklik teklifinde, "kanunlarda açıkça belirtilmeyen hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkının engellenemeyeceği" kaydedildi. 10. maddede ise MHP'nin önerisi olan "hizmet sunumu" ibaresine yer verilmedi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada ve yasa metninde türban yerine başörtüsü ifadesinin kullanılması dikkat çekti. YÖK Kanunu değişiklik metninde başörtüsü tarifi de yapıldı. Başörtüsünün yüzü açıkta bırakan ve çene altından bağlanan örtü olduğu vurgulandı. Böylece düzenlemenin çarşaf, burka, poşu, peçe gibi kıyafetleri kapsamadığı belirtildi. Üzerinde mutabakata varılan maddelerle ilgili olarak AK Parti ile MHP yöneticileri arasında Meclis'te yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. 'Fiilî bir sorun' olarak nitelendirilen başörtüsü yasağının kaldırılması için üzerinde uzlaşmaya varılan Anayasa ve yasa değişikliği tekliflerinin, iki partinin ortak önerisi olarak TBMM'ye sunulacağı bildirildi. Değişiklik tekliflerinin bugün imzaya açılarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti ve MHP, "sosyal yara haline gelen" üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldıracak düzenleme için dün ikinci kez bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin odasında yapılan zirveye AK Parti'den Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Grup Başkan Vekilleri Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu katıldı. Toplantıda MHP'yi Genel Sekreter Cihan Paçacı, Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal ve Ankara milletvekili Deniz Bölükbaşı temsil etti. Toplantıya iki parti de hazırladıkları taslak metinlerle geldi. Çerçevede anlaşma sağlanınca üzerinde uzlaşılan metinler AK Parti'den Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin tarafından Başbakan Tayyip Erdoğan'a, Cihan Paçacı da MHP lideri Devlet Bahçeli'ye götürdü. İki liderin onay vermesi sonucu mutabakat metni yazılı bir şekilde kamuoyuna duyuruldu.

Anayasa'nın 10. ve 42. maddeleriyle Yükseköğretim Yasası'nın ek 17. maddesinde değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu konudaki anayasa ve yasa değişikliği teklifleri, iki partinin ortak önerisi olarak anayasa ve içtüzükte belirlenen esas ve usullere göre TBMM'ye sunulacaktır." denildi.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı metin 3 maddeden oluşuyor. MHP, Anayasa'nın "eşitliği" düzenleyen 10. maddesinde değişiklik öngören teklifini imzaya açmıştı. Bu teklifin geniş kapsamlı olacağı yönündeki eleştirileri dikkate alan MHP, kendi önerisini değiştirdi. MHP'nin ilk önerisinde yer alan "her türlü kamu hizmetinin sunulmasında ve bu hizmetlerden yararlanılmasında" ibaresi, "her türlü kamu hizmetlerinden yararlanma" olarak değiştirildi. İki parti, ilk görüşmede "kılık kıyafet" cümlesinde uzlaşamamıştı. AK Parti, 42. maddeye bu ibareyi koymak istemiş, MHP ve bazı hukukçular buna karşı çıkmıştı. Dün yapılan görüşmede bu ibare de metinden çıkarıldı.

Çarşaf ve Poşuyu Kapsamıyor!

Sürpriz değişiklik, üniversitelerde başörtüsü yasağının olmadığının delili olarak gösterilen ek 17. maddede oldu. Kılık kıyafet ve başörtüsüne ilişkin ibareler YÖK Kanunu'nun 17. maddesine yerleştirildi. Başörtüsünün kişinin yüzünün kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olacağına ilişkin tarife de madde metninde yer verildi. Böylece, kılık kıyafet ibaresinin peçe, poşu, çarşaf gibi giysileri kapsamayacağının altı çizildi. Üzerinde anlaşmaya varılan ek 17. madde ile ilgili düzenleme liderlerin onayına sunulacak.

Zaman

16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]