Artık Trafik Cezalarına İtiraz Edilebilecek

Anayasa Mahkemesi, 'trafikte muhatabın yüzüne karşı kesilen para cezasının kesin olduğuna' ilişkin Karayolları Trafik Kanunu hükmünü, idarenin her türlü işleminin yargı denetimine tabi olduğu ve yasa kuralının hukuk devleti ve hak arama özgürlüğüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etti.  
 
Anayasa Mahkemesi'nin, Konya 1. İdare Mahkemesi'nin açtığı davada, Karayolları Trafik Kanunu'nun 3493 sayılı yasa ile değiştirilen söz konusu 115. maddesinin son fıkrasını iptal gerekçesi, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Gerekçede, yasanın para cezalarının ödenmesini düzenleyen 115. maddesinde, tebligatla düzenlenen cezalar dışında muhatabın yüzüne karşı kesilen para cezasının kesin olduğunun hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Gerekçede, Anayasa'nın 2. maddesine göre hukuk devletinin, insan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Hukuk devletinin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine açık olduğuna dikkat çekildi.

Kuralın, idarenin işlemlerinin yargı denetimine açık olmasını düzenleyen Anayasa'nın 125. maddesine de aykırı olduğu anlatılan gerekçede şöyle denildi: "Kişilerin yüzlerine karşı trafik suçlarından dolayı ceza tutanakları ile belirlenen idari para cezalarının kesinliği ifade edilerek, yargı yolu kapatılmakta, idarenin hukuka uygun olmayan ve kişilerin haklarını ihlal eden davranışlarının olması halinde, verilen idari yaptırıma karşı bir itiraz hakkı tanınmamaktadır. Bireylerin idarenin faaliyetlerine karşı korunması, adaletin sağlanması ve hukuk devleti ilkesinin geçerli olabilmesi için idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması gerekirken, itiraz konusu kural ile idarenin yapmış olduğu işlemler yargı denetimi dışında bırakılmaktadır."
 

16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]