7. Ders - Sıfatlar - Adjectives


İngilizce’de sıfatlar iki yerde kullanılırlar.
1) Sıfatlar ismi nitelerler: Sıfat + isim.
Türkçe’de olduğu gibi İnglizce’de de sıfatlar isimden önce söylenir. Fransızca gibi bazı dillerde bu kural böyle değildir. Sıfatlar bu kullanımları ile “sıfat tamlaması”nı oluştururlar. Eğer ismin önünde bir artikel varsa sıfat isim ile artikel arasında yazılır.
Student (isim) intelligent student (Sıfat tamlaması) an intelligent studentSıfat tamlaması bu şekilde oluşur. Ama bazen sıfat olması gereken yerde olmayabilir. Buna bozuk sıfat tamlaması denir. İntelligent a student gibi . Bu konuya daha sonra değinilecektir. 2) Sıfatlar Linking Fiiller İle Beraber Kullanılırlar:
Linking fiillerin sayısı onbeştir. Bunlar ile birlikte sıfatlar kullanıldığı için bunları bilmek gerekir.Tamamen ezbere bir konudur. Kolaylık olsun diye bunları gruplara ayırarak ezberleyelim.
Olmak Fiilleri : Be Become Sound
Görünmek Fiilleri : See Look Appear
Kalmak Fiilleri : Stay Remain
3)Böylece sekiz tanesini görmüş olduk. Geriye kalanları da iki grup halinde verelim Feel : hissetmek, duyumsamakTaste : tadı olmak, tatmak Smell : kokusu olmak, kokmak Geri kalan dördü “gitmek” fiilleri olup; sıfatlarla beraber; “mek”, “...leşmek, laşmak” anlamlarını alırlar.GoGetGrow .....leşmekTurnAralarında bazı nüanslar vardır. Örneğin “go” olumsuz durumlarda, “turn” kaba ifadelerde kullanılır. .He looks happy (O mutlu görünüyor.) He looks sad (O üzgün görünüyor.)Burada sanki sıfat yerine bir zarf kullanılmalı hissi vardır ama “look” bir Linking fiil olduğu için zarf (happly, sadly) değil; sıfat (happy, sad) kullanıyoruz. He felt terrible. (not terribly) He is very young (O çok gençtir.) gibi

Dikkat: Bunların dışındaki bütün fiillerle beraber zarf kullanılır.

4) Sıfatların bir ismi tanımlamasına başka örnekler: She is a nice girl. O güzel (hoş) bir kız. He is a strong boy. O kuvvetli bir genç.You are a wise man. Sen akıllı bir adamsın
5) İngilizcede sıfatlar ismin cinsiyeti ve ya çoğul-tekil oluşuna göre farklılık göstermezler.

I’ve got a blue pen.

She has a blue bag.

It’s a a cool party

"be: become get seem appear look feel sound" gibi fiiler ile de kullanılabilirler. I am fine. He became angry. You look good. That sounds nice. 6)Sıfat Sırası Bir ismi birden fazla sıfatın tanımladığı durumlarda uygulanır. Size, age, shape, colour,material A big blue bag. an old black dog.

İstisna: lovely, fine gibi duygu ifade eden sıfatlar en başa alınır.

a lovely little girl. 7) Sıfat Takıları

Present participle (-ing ) Past participle (-ed ) Kitap hakkında bir tamlama yaptığımızı düşünelim. Eğer kitaptan sıkıldığımızı belirtmek istiyorsak; I am bored with this book.

Eğer kitabın sıkıcı olduğunu belirtmek istiyorsak; This book is boring.

8) Diğer Örnekler

I am tired

I am interested

I am suprised. She is interesting. The meeting was disapointing, and I was disappointed. We couldn’t find the stolen watch. -ing ve –ed Ayrımını daha teknik şekilde yapmak için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. isim, eylemin olmasına neden oluyorsa –ing ile; eylemden etkileniyorsa, –ed’li bir sıfatla tanımlayabiliriz. She is an interesting woman. I am interested. 9) Devam eden ve tamamlanmış eylemlerin tanımladığı isimler de farklılık gösterirler. Turkey is a developing country. France is a developed country10) Sıfatların Listesi

1. able
2. acid
3. angry
4. automatic
5. awake
6. bad
7. beautiful
8. bent
9. bitter
10. black
11. blue
12. boiling
13. bright
14. broken
15. brown
16. certain
17. cheap
18. chemical
19. chief
20. clean
21. clear
22. cold
23. common
24. complete
25. complex
26. conscious
27. cruel
28. cut
29. dark
30. dead
31. dear
32. deep
33. delicate
34. dependent
35. different
36. dirty
37. dry
38. early
39. elastic
40. electric
41. equal
42. false
43. fat
44. feeble
45. female
46. fertile
47. first
48. fixed
49. flat
50. foolish
51. free
52. frequent
53. full
54. future
55. general
56. good
57. grey
58. great
59. green
60. hanging
61. happy
62. hard
63. healthy
64. high
65. hollow
66. ill
67. important
68. kind
69. last
70. late
71. left
72. like
73. living
74. long
75. loose
76. loud
77. low
78. male
79. married
80. material
81. medical
82. military
83. mixed
84. narrow
85. natural
86. necessary
87. new
88. normal
89. old
90. open
91. opposite
92. parallel
93. past
94. physical
95. political
96. poor
97. possible
98. present
99. private
100. probable
101. public
102. quick
103. quiet
104. ready
105. red
106. regular
107. responsible
108. right
109. rough
110. round
111. sad
112. safe
113. same
114. second
115. secret
116. separate
117. serious
118. sharp
119. short
120. shut
121. simple
122. slow
123. small
124. smooth
125. soft
126. solid
127. special
128. sticky
129. stiff
130. straight
131. strange
132. strong
133. sudden
134. sweet
135. tall
136. thick
137. thin
138. tight
139. tired
140. true
141. violent
142. waiting
143. warm
144. wet
145. white
146. wide
147. wise
148. wrong
149. yellow
150. young


17 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
e5001d15430396fdcf012d611127e31f@