Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

21. Ders - Sürekli Gelecek Zaman – Future Continous Tense

Belirli bir zaman noktası veya zaman diliminde sürekli olarak yapılacak aksiyon veya yaşanacak durumları anlatır. Değişik kullanımları ve özellikleri özet olarak şöyledir.


1-Gelecekteki daha uzun süreli bir hareket daha kısa süreli bir hareket tarafından kesilir.

She will be watching TV when her husband comes home. = Kocası eve geldiğinde, o televizyon izlemekte olacak.

I will be waiting for yor when the train arrives at Sakarya Station. = Tren Sakarya istasyonuna vardığında, seni bekliyor olacağım.

We’ll be debating our personel matters when the viisitors knock at our door. = Konuklar kapımızı çaldığında biz kişisel sorunlarımızı tartışmakta olacağız.

Önemli: Kesintiyi yapan cümlecikler geniş zamandadır ve gelecek zamanda değildir. Çünkü bu kesintiler zaman cümlecikleridir ve bunlarda gelecek zaman kullanılmaz


2-Belirli bir zaman noktasının gelecekteki sürekli aksiyon veya hali kesmesi.

Örnekler:

Tomorrow at 20 o’clock I will be having dinner. = Yarın saat 20’de yemek yemekte olacağım.

Today afternoon you will be driving through the forest. = Bugün ikindide ormandan geçiyor (geçmekte) olacaksın.

3- gelecekteki paralel aksiyonlar. İki hareket de eş zamanlı olarak yapılacak demektir. I will be studying and he will be playing the gitar. Ben çalışıyor olacağım o ise gitar çalacak.

You will be working and she will be watching you. = Sen çalışırken o seni izleyecek.

1-Future Continous zaman edatlarıykla beraber kullanılmaz. .Mesela, when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, gibi. Bunlar present continous (şimdiki zaman) ile kullanılır.

Örnek:

Ben işimi yaparken, o pasta yapacak.
While I will be doing my work, she is going to make a cake Yanlış
While I am doing my work she is going to make a cake. Doğru

4- Gelecekte devam etmesi beklenen ve bir süreç halinde yaşanacak davranış ve haller.

They will be waiting for you = Seni bekliyor (beklemekte) olacaklar.

After dinner Serpil will be doing her homework. = Akşam yemeğinden sonra,Serpil ev ödevini yapıyor olacak.

I will be travelling all night. = Bütün gece boyunca seyahat etmekte olacağım.

Tomorrow morning he will be having breakfast = Yarın sabah kahvaltı yapıyor olacak.

I will be expecting you at the usual time. = Seni mutad zamanda bekliyor olacağım.

It will be raining for the entire next week. = Gelecek haftanın tamamında yağmur yağıyor olacak.

She will be talking for he next two hours. Önümüzdeki iki saat boyunca
konuşuyor olacak.

5- Planlanan aksiyonlar

We will be spending our holiday in Anamur. = Tatilimizi Anamur’da geçireceğiz.

She will be studying ekonomics next year. = Gelecek yıl ekonomi çalışacak.

They will be showing up in Television Channel 5 = Beşinci kanalda televizyona çıkacaklar.

The members of the cabinet will be discussing important issues in the coming meeting. = Kabine üyeleri (hükümet) gelecek toplantıda önemli meseleleri tartışacak lacak).

We’ll be having lunch in half an hour. = Yarım saat içinde öğle yemeği yemekte olacağız.

I shall be seeing her tomorrow evening = Yarın akşam onu görüyor olacağım.(göreceğim)

6- Yakın gelecekte doğal olarak yaşanacak aksiyon ve haller:

The plane will be taking off after five minutes. = Uçak beş dakika sonra kalkışa geçmekte olacak.

It will be snowing soon. = Yakında kar yağıyor olacak(yağacak).

The teacher will be coming to class in any time. = Öğretmen her an sınıfa gelecek.

The leaves of trees will be falling down.= Ağaçların yaprakları düşüyor olacak.

Hurry up! the bus will be leaving in a minute. = Çabuk ol(acele et), otobüs bir dakika içinde kalkacak.

7- Soru sorarak, karşındakinin ne yapacağını araştırmak. Burada amaç kibarlık etmek değil, karşındakinin ne yapacağını öğrenmek amacıyla soruşturma yapmaktır.

Will you be coming to the party? = Partiye gelecek misin?

Will you be joining us for he supper? Akşam yemeğinde bize katılacak mısın?

Will she be telling the truth at the court? Mahkemede gerçeği anlatacak mı?

How long will you be staying in Turkey? Türkiye’de ne kadar kalacaksınız?

Where will you be going today? Bugün nereye gideceksin?


8- Hatırla: (Present Continous tense) de yakın geleceği anlatabilir. I’m coming to see you tomorrow = Yarın seni görmeye geliyorum(geleceğim)

He is dating her tonight = Onunla bu gece buluşuyor(buluşacak)

He is coming next week. = O önümüzdeki hafta geliyor(gelecek)

9- Sürekli bir hareket veya hali anlatmak bakımından diğer zaman kiplerindeki continous şekillere benzer.

Karşılaştırma yapmak, kavramamıza yardımcı olur.

Future Continous Tense : When I get back home, my children will be sleeping. = Ben eve döndüğümde çocuklarım (uyuyor) uyumakta olacak.

Present Continous Tense : My children are sleeping now.= Çocuklarım şimdi uyuyor.

Past Continous Tense: When I got back home, my children were sleeping. = Eve döndiğimde çocuklarım uyuyordu (uyumaktaydı).

16 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]