Acentemix

Acentemix

Acıbadem Sigorta, AIG Sigorta, Ak Sigorta, Axa Sigorta, Euler Sigorta, HDI Sigorta, ING Sigorta, ING Emeklilik, Liberty Sigorta, Mapfre Sigorta, Ray Sigorta, SBN Sigorta, DASK, Deprem Sigortası, Emeklilik Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, İş Yeri Sigortası, Kasko, Sağlık Sigortası, Tarım Sigortası, Trafik Sigortası, Hızrsızlık Sigortası, Seyahat Sigortası

Daha fazlası...
_____________
İletişim bilgileri
Harita
Hata Raporla
Adresler
Adres 1
Yenidoğan Mah. Fabrika Cd. No:25 Kat:1 D:1 Adapazarı / Sakarya
Telefonlar
Telefon 2
Web siteleri
Rank
100

Acentemix

Misyonumuz
En iyi olmaktan anladığımız; müşteriler, ortaklar ve çalışanların memnuniyetini sağlamış, onlar tarafından tercih edilen, çevresine duyarlı ve referans olarak gösterilen bir şirket olmaktır.

Bir şirketin kurum kültürü kurumun kendisi için seçtiği, aynı zamanda diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur.

Emeklier Sigorta olarak biz bu farklılaşmayı çalışanlarımıza, ortaklarımıza, müşterilerimize, acentelerimize, mal ve hizmet sağlayıcılarımıza, çevreye, topluma verdiğimiz sözler ve de bunları gerçekleştirme biçimimizi tanımladığımız temel değerlerimiz ile sağlıyoruz.

Ana Değerlerimiz
» Dürüstlük
» Esneklik
» Müşteri Odaklılık
» Takım Ruhu
» Sürekli Gelişim

Vizyonumuz
Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti ve hayat standardı kalitesini güvence altına alacak, ihtiyaca dönük ürün ve hizmetleri; en uygun koşullarda sunarak, sektöründe tercih edilen örnek bir kurum olmak.

"Risklerinizi Şansa Değil Bize Bırakın"

Kasko - Trafik - Hırsızlık - DASK - Sağlık - Aile - Doğalgaz - İşyeri - Tarım - Mesleki Sorumluluk - Emeklilik- Seyehat - Ferdi Kaza

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ana Teminatlar
Mesleki Sorumluluk Poliçesi
» Mesleki Sorumluluk
» Savunma Masrafları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

» Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmadan 5 (beş) yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ilk kez doğan tazminat talepleri teminat altındadır.

» Mesleki Sorumluluk Teminatı, meslek mensubunun mesleğini icra ederken kasıtlı olmayarak yaptığı hata, ihlal, yanlış veya hatalı beyan, kusur, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı mükelleflerin talep ettikleri tazminatı karşılar.

» Savunma Masrafları Teminatı ise poliçenin teminatı ve eklerine göre geçerli olan bir Talep’in savunması için sözkonusu olan savunma masraflarını karşılar.

» 16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile AIG Meslekler Sorumluluk poliçesi şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı teminat altındadır.

» Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

» Bu sigorta sözleşmesi, sigortalıya önceden yapılmış veya halihazırdaki bir hasar talebini, veya bir hasar talebine neden olabilecek herhangi bir durumun poliçenin başlangıç tarihinden itibaren sigortalı tarafından makul olarak bilindiği hal ve durumları teminat altına almamaktadır.

Avantajlarımız

» 5 yıl geriye yürürlük teminatı,
» SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı teminat altında,
» Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi SMM-YMM büroları için de yapılabilmektedir.
» Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları teminat altındadır.
» Kayıp dökümanlar, mahkemeye şahit olarak katılma ve 30 günlük uzatılan bildirim süresi ilave teminatları da ek primsiz olarak verilmektedir.

Sınıflandırmalar