Yedirenk Akademi Gülden Sönmez’i ağırladı

Sakarya Akademi Stone
6 yıl önce
Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği  Sakarya üniversitesinde Yedirenk Akademi kapsamında İHH Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülden Sönmez’i ağırladı.

Gülden Sönmez ; Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

Tarihe baktığımızda Roma güçlüyken dünyada Roma’nın kuralları geçerli idi. Yani Güçlünün Hukuku !
Sonrasında ise Osmanlı güçlü idi. Adaleti, Samimiyeti, Diyalogu, İnsani ilişkileri vb. Hukukun üstünlüğü
Şimdi batı yine güçlü. Kendi kurallarını dayatıyor. Tarih tekerrürden ibaret olduğunu her fırsatta bizlere sunmaya devam ediyor.
Uluslararası hukuk hiç şüphesiz münakaşanın en yoğun olduğu hukuk dallarından birisidir.
Dünyada Uluslar arası hukuk ile alakalı 2 görüş bulunmaktadır. Bunlar uluslararası hukukun güçlünün hukuku olduğu yönündeki diğeri ise uluslararası hukukun var olduğunu ve salt güçlünün hukuku olmadığını yani Hukukun gücü olduğunu savunanlardır.

Gerçek olan bir şey var oda Kuvveti üstün tutan zihniyetler dünyaya Adalet tesis edemezler. Adaleti tesis etmenin temel şartı Hakkı üstün tutan bir zihniyete sahip olmaktır. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil Adalet, Sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik Hukukun gücünü gösterir bizlere.
Adalet "Herkesin aradığı ama bulamadığı bir kavram. 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yeni bir dünya düzeni oluşturuldu. Birleşmiş Milletler, NATO, Adalet Divanı gibi bir sürü kurum oluşturuldu. Bu kurumlara bakıldığında, bu kurumlar eliyle ne yazık ki adalet değil, adaletsizlikler perçinleniyor. Bunların hiçbiri, bizim sorunlarımıza, adalet arayışımıza ne yazık ki çözüm olamıyor. Bu kurumlar, hukukun gücünü değil, gücün hukukunu hepimize dikte ediyor ve kabul ettiriyor"
Uluslararası hukuk var mı, yok mu?

Sivil gemi konvoyu, maalesef uluslararası toplumun koruması ve garantisi olmaksızın, fakat uluslararası hukuka güvenerek yola çıktılar. Sözü orada burada dolaştırmaya gerek olmaksızın, bu gemilerden birisi ve içinde bulunan insanlar net bir saldırıya uğradılar. Bu işin soruşturulması asla, daha saldırının ilk anında “tüm desteğimiz askerimizin arkasındadır” sözünü söyleyen İsrail Hükümeti’ne bırakılamaz. Uluslararası sularda yapılan bu saldırının, İsrail Hükümetinin bilgi, izin ve desteği ile olduğu tereddütsüzdür. Zaten saldırı sonrası gerçekleşen gözaltılar, sonrasındaki muamele ve açıklamalardan da bu anlaşılmaktadır dedi.


Akademi dersi sonunda Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Bayan Sorumlusu Özlem BAĞCI Av.Gülden SÖNMEZ hanıma teşekkür ederek ''Yedirenk Akademi Plaketi'' takdim etti.