Uzman ve Başöğretmenlik Tazminatları Belli Oldu!

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinde yer alan başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi. Yapılan değişikliğe göre, uzman öğretmen unvanını kazanmış olan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanlar tazminat oranı yüzde 15’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. 57 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 Ödenecek “Diğer Tazminatlar”a ilişkin yeni kararda şu ifadeler yer aldı: Karar Sayısı: 6617 Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. MADDE 1- 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur. MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.”
3 ay önce
Uzman ve Başöğretmenlik Tazminatları Belli Oldu!
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle