Taş ocağı sahiplerinden açıklama geldi

Geyve İlçesi Örencik Mahallesi sınırları içindeki Yeşil Vadi Dinlenme Tesisi'n de 12 Ocak 2017 günü yapılması istenilen ve DAK Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ÇED Bilgilendirme Toplantısı, meydana gelen protestolar nedeni ile orada yapılamamış, taraf temsilcilerinin katılımları ile başka bir mekanda bitirilmek zorunda kalınmıştı.

Konuların çevre yaşayanlarına yanlış aksettirildiğini, yanlış bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Şirket Sahipleri Nihat Baltaoğlu ve Taha Dişli, konular ile ilgili açıklamalarda bulundular ve şu bilgileri verdiler:

TAŞ OCAĞI

Şu an kullanılmakta olan ocak, 1962 yılında gerekli izin ve belgeleri alınmış ve günümüze kadar faaliyet gösteren ocaktır. Bu kullanılmakta olan ocağın D - 650 karayoluna çıkış giriş izinlerini bile bizler aldık.Bu ÇED raporu talebimiz ile bizler, mahalleye yakın bir ocak açmayı değil mevcut ocağı arka tarafına yani Şerefiye Mahallesi'ne doğru kullanımı arttırmayı talep ediyoruz. Tepkilere liderlik yapan Kamuran Tan'ın evi taş ocağına söylediği gibi 200 metre değil 830 metre uzaklıktadır.

PATLATMALAR

Bu ocak belirttiğimiz gibi; 1962 yılından bu yana faaldir. Uzun yıllardır kullanılmakta olan ocağın hangi koşullarda ve nasıl denetlendiği bizlerin sorunu değil. Bizler kullanıma başladığımızdan bu yana kendi uygulamalarımızda bile kısıtlamalara gittik. Patlamaların her seferinde 12 bin kg olan patlayıcı hakkımızı 1.500 kg düşürdük ve bu konuda üniversite raporu hazırlattık ve bu raporu ruhsata işlettik.

KİMLER KARŞI

Ocak çevresinde bulunan; Şerefiye Mahallesi, Nuriosmaniye Mahallesi, Örencik Mahallesi, Akıncı Mahallesi muhtarları ile görüştük. Yapılacak toplantı ile ilgili olarak kendilerine resmi davetiye gönderdik. Bizleri engelleyenler birer mazlum gibi gösterildi. Akıncı Mevkiini terk ediyoruz, Şerefiye Mevkiine doğru kayıyoruz. Çevre halkına yanlış bilgiler verilmekte. Yöre sakini Kamuran tan, kasıtlı hareket ediyor, halka yanlış bilgiler veriyor ve halkı suç işlemeye teşvik ediyor.

KAMURAN TAN ÇEVRECİ Mİ?

Tepkilere liderlik yapan Kamuran Tan gerçekten çevreci mi yoksa kendisine inananları kandırmakta mı? Kamuran Tan'ın Akıncı Köyü Kaşlar Mahallesi sınırlarında bulunan evinin orman arazisi sınırları içinde olduğu, 01.03.2010 tarihli Orman İşletme Müdürlüğünün suç tutanağında karar altına alınmıştır. Tutanağa göre evinin 125,580 m2 ormanda kaldığı tespit edilmiştir. T.C.Geyve Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/82-2012/139 dosya-karar nolu mahkeme kararına göre; Sanık Kamuran Tan'ın orman işgali ve faydalanma suçu işlediği sabit görülmüş, 6831 sayılı yasanın 93/1 maddesi gereğince alt sınırdan temel ceza olarak 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına , 5237 sayılı TCK nın 62/1 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, işgal konusu yerin müsadere edilmesine, 1.200 TL vekalet ücretinin sanıktan alınıp hazineye irat kaydedilmesine karar verilmişti.( 02.04.2012)

İlgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 02.04.2012 tarih ve 2010/82 sayılı talebine, T.C.Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2013/16984 esas no ve 2013/ 29219 sayılı belgesine göre; KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA oy birliği ile karar verilmiş.

HAKKIMIZ OLAN TAZMİNATI ALACAĞIZ

"DAK Piliç San ve Tic. Ltd. Şti. " olarak Kamuran Tan'a, 11.03.2015 tarihli bir internet sitesinde yapılan haber ile ilgili olarak ve daha önce yapılan haberler ile ilgili olarak T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat davası (27.03.2015) açtık. Mahkeme sonuçlandı. 20.01.2016 tarihli karara göre; 3 bin TL manevi tazminatın işleyecek yasal faizi ile alınarak davacıya verilmesine, 1.500 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildi.

Bizlerce çok ilginç açıklamaları da var; 30 yıllık patlayıcı uzmanı olduğunu açıklayan Kamuran Tan patlatmalar ile ilgili olarak neden yanlış açıklamalar yapmakta anlamakta zorlanıyoruz. Kendisine iş verebilirdik te. Neden böyle davranıyor anlayamıyoruz.

Kısaca: Çevreci - Doğacı geçinen bir kişinin iki yüzlü davranışlar sergilemesinin, halkı suç işlemeye yönlendirmesinin nedenini de anlamış değiliz. Bu güne kadar anlayışlı davranmaya özen gösterdik. Bundan sonra tüm yasal yolları kullanarak hakkımızı koruyacağız.

Vatandaşlarımızın bilgilerine sunarız.


6 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle