Meclis bin yataklı hastane için toplanıyor

İlimizde yapılması planlanan şehir hastanesinin yapılacağı alanında imar düzenlemesi yapılmak üzere, büyükşehir belediyesi salı günü olağan üstü toplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi meclisi olağanüstü toplanıyor. İlimizde yapılması planlanan şehir hastanesinin yapılacağı alanla ilgili imar düzenlenmesi amacıyla toplancak mecliste iki gündem maddesi görüşülecek. 8 Aralık'ta yapılacak meclis toplantısında görüşülecek maddeler şöyle:

1.9/480- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02/12/2020 tarihli ve 1494 sayılı yazısına istinaden, Sakarya Şehir Hastanesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2020 tarihli ve 27986 sayılı yazısı.

2.9/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2020 tarihli, 8/475 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanının Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama

2 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]