Kimliklerde yeni dönem

Yeni nesil kalorifer kazanları
Yeni kumanda
1 yıl önce

Türkiye’de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Kimliklerde yeni dönem başladı. ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kimlik kartlarının elektronik imza atabilmek için kullanılabileceğini duyurdu.


Milyonları ilgilendiren kimlik kararı.  Artık kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini söyledi.Böylece kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.


RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin dün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

KARARDA ŞUNLARA VURGU YAPILDI: SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilir. ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini kendi rol ve güvenli iletişim sertifikalarını kullanarak KDHS üzerinden veya EKDS yönetmeliği ve EKDS standartlarına uygun olarak doğrudan KEC ile güvenli iletişim sağlayarak ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal gerekli tüm tedbirleri alarak/aldırarak yapabilir. Güvenli iletişim esnasında kullanılan tüm bileşenlerin (KDHS ve sistemleri, KEC cihazı ve sistemleri) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması sağlanır.

ESHS internet sayfasından, başvuru sahibinin kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi talebinin ön başvurusunu alabilir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibini nitelikli elektronik sertifika yükleme işleminin yapılacağı KEC’in olduğu yere yönlendirebilir.Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için gerekli olan rol ve güvenli iletişim sertifikaları sadece Kanun kapsamında faaliyet gösteren ESHS’lere verilir. Görevli ESHS tarafından rol ve güvenli iletişim sertifikaları KEC Standardı (TS 13585) ile belirlenen sürelere uygun üretilir.Görevli ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarına ilişkin diğer ESHS’lerden ücret talep edemez. ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulayarak uzaktan gerçekleştirilen; nitelikli elektronik sertifika yükleme, Nitelikli elektronik sertifika yenileme, Nitelikli elektronik sertifika iptal işlemlerinin kesintisiz olarak yapılmasını sağlar.

Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi

ESHS kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklenebilmesi için öncelikle 13/Ç maddesine  uygun olarak başvuru sahibinin kimliğini doğrular. Kimlik kartında daha önceden yüklenmiş sertifika mevcut ise başvuru sahibi bu sertifikalara ilişkin KEC vasıtasıyla bilgilendirilir. Kimlik kartında nitelikli elektronik sertifika yüklenebilecek bütün alanların dolu olması halinde, başvuru sahibi KEC vasıtasıyla bilgilendirilir ve yeni nitelikli elektronik sertifikanın kimlik kartına yüklenmesi için var olan sertifikalardan hangi sertifikanın üzerine yazılacağına ilişkin başvuru sahibinin onayı alınarak başvurunun yapıldığı ESHS’ye iletilir. ESHS’ye başvuru sahibinin yeni sertifika talebi, KEC vasıtasıyla doğrudan ya da KDHS üzerinden iletilir. ESHS, kendisine gelen başvuru sahibinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği içerisinde yer alan bilgileri kullanarak nitelikli elektronik sertifikayı üretir, kendi güvenli iletişim sertifikası ve rol sertifikasını kullanarak KEC ile güvenli iletişim kurar, sertifikayı ve anahtarları doğrudan veya KDHS üzerinden KEC’e iletir. ESHS’den gelen sertifika ve anahtarlar KEC vasıtasıyla güvenli bir şekilde kimlik kartına yüklenir.

KARARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Kimlik kartında önceden yüklenmiş elektronik sertifika olup olmadığı kontrol edilir. Yüklenecek nitelikli elektronik sertifika ilk sertifika ise başvuru sahibinin erişim verisini oluşturması sağlanır. Kimlik kartında yüklü başka elektronik sertifika bulunması halinde başvuru sahibine “kimlik kartındaki tüm sertifikalarda aynı erişim verisinin geçerli olacağı” bilgisi verilerek onayı alınır, isterse yeni erişim verisini oluşturması ve başvuru sahibi tarafından oluşturulan erişim verisinin kimlik kartına yazılması sağlanır. Kimlik kartına yüklenen nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin başvuru taahhütnamesi ve özet değeri KEC vasıtasıyla başvuru sahibine gösterilir ve kimlik kartına yüklenen yeni nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması sağlanır. İmzalanan taahhütname başvuru sahibine iletilir. ESHS bu taahhütnamenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol eder ve nitelikli elektronik sertifikanın imzalama işlemlerinde kullanılmasını sağlar. Taahhütnameye ilişkin doğrulamanın geçerli olmaması halinde ESHS tarafından sertifika sahibi bilgilendirilerek sertifika askıya alınır.

Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın yenilenmesi

ESHS, sertifika sahibinin uzaktan nitelikli elektronik sertifika yenileme talebine ilişkin kimlik doğrulama işlemini 13/Ç maddesine uygun olarak gerçekleştirir. Kimlik kartındaki sertifikalar, sertifika sahibine KEC vasıtasıyla gösterilir, sertifika sahibinin yenilemek istediği nitelikli elektronik sertifikayı seçmesi sağlanır ve başvuru sahibinin nitelikli elektronik sertifika yenileme talebi doğrudan veya KDHS üzerinden ESHS’ye iletilir.