Genel Başkan Ali Akcan, İşsizliği Değerlendirdi

Türk Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan, işverenlerin ekonomik krizi bahane ederek çalışanlar üzerinde baskı uyguladığını, çeşitli gerekçeler gösterilerek iş yerlerinin kapatıldığını ve işten çıkartmaların hızla arttığını belirterek, bunun da sosyal patlamalara yol açacak boyutlara ulaştığını kaydetti.  

Türk Haber-İş Sendikası Sakarya Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan Ali Akcan, "Bu ekonomik krizden en az zararla çıkabilmenin yolu, ülkenin öz kaynaklarına dayalı bir ekonomik ve sosyal yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamında halkımızın ihtiyaçlarının gözetildiği, çalışanların satın alma gücünün korunduğu, yatırım ağırlıklı bir ekonomi ihtiyacı vardır" dedi. 

Yeni Heyecan ve Yeni İvme

Türkiye'de örgütlenme açısından mevcut yasaların yeterli olmaması nedeniyle sendikaların örgütlenme konusunda önemli zorluklarla karşılaştığını ve sendikalara üye oldukları için işçilerin işten çıkarıldığını belirten Akcan, "Ülkemizde bazı çevrelerce toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme hala ekonomik gelişmenin önünde bir engel olarak gösterilmektedir. Aksine sendikal örgütlenmenin olduğu yerde kayıt dışının önü kesileceği gibi ekonomiye yeni bir heyecan ve yeni bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu. 
Çok Büyük Sıkıntı

Türkiye'de işsizliğin ve yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığının altını çizen Akcan, "Yeni istihdam alanları açılmadıkça ve üretime yönelik ekonomik programlar uygulanmadıkça işsizliğin önüne geçmek mümkün değildir. 2007 yılı ortalarında ABD'de başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden itibaren çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz 2009 yılında da devam etti. Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan küresel mali krizin faturası, mevcut siyasi iktidar tarafından çalışanlar ile darve sabit gelirlilere kesilmiştir. İşçi, emekli, memur, çiftçi ve esnafın her geçen gün daha da ağırlaşan yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçmekteyiz. Başta TEKEL işçileri olmak üzere belediye, şeker ve selüloz işçilerimize mevcut siyasi iktidar tarafından dayatılan ve onları maddi açıdan çok büyük sıkıntılara uğratacak olan zorunlu iş değiştirme uygulamalarını kabul etmek mümkün değildir. Bundan dolayı da Türkiye Haber-İş Sendikası olarak bu kardeşlerimizin mücadelelerini ve haklı davalarını sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.  
İşsizliğe Mahkum

Akcan, mevcut hükümetin uyguladığı ekonomik programların çalışanların kazanılmış haklarını gasp ettiğini belirterek, "İnsanlar açlık ve işsizliğe mahkum edildi. Sendikal örgütlenme ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Sendikal örgütlenmenin tekrar canlandırılması bir zorunluluk haline geldi. Bu bağlamda da sendikamızın başlatacağı kapsamlı ve sistematik örgütlenme çalışmalarının başarılı olacağına ve ülkemizde sendikal hareketin geliştirilmesi, çalışma hayatının iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi. 
Genel kurul toplantıları
genel cerrahi
12 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]