Genç Saadet, işsizlik sorunu hakkında açıklama yaptı

Saadet Partisi Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ali Ahmet Çelik, Türkiye ve Sakarya’daki gençlerin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunu hakkında basın açıklaması yaptı.

Gençlik Kolları Başkanı Çelik yaptığı basın açıklamasında, göreve geldiği günden bugüne kadar olan 3 aylık süreçte en çok şikayet aldıkları konunun genç kesimin işsiz kalması olduğunu söyledi. Çelik; “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız araştırma ve çalışmalar neticesinde belli başlı problemler ile karşılaştık. Gençleri en çok huzursuz eden, gelecek kaygısı gütmelerine sebep olan ve üretkenliklerini azaltan bu problemin işsizlik problemi olduğunu tespit ettik. Bu problemin temeline indiğimizde ise karşımıza iki ana sorun çıkmaktadır. İlk olarak sorun şudur ki; temel eğitim ve üniversite eğitimi sonrasında gençlerimizin iş hayatına atılmalarında yaş ortalaması asgari 24. Askerlik görevini de bunun içerisine dahil ettiğimizde 25 yaşını doldurmamış bir birey iş hayatına başlangıç yapamıyor. Siz de takdir edersiniz ki 25 yaş işe yeni başlayacak bir insan için oldukça geç bir yaş. Dolayısı ile eğitim süresinin uzunluğu işsizlik probleminde ilk sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.” diye konuştu.

İkinci olarak problemin kaynağının ülke ekonomisinin yönetimi olduğunu beyan eden Ali Ahmet Çelik; “Mevcut hükümetin ekonomi politikalarını incelediğimizde görmekteyiz ki, ülke olarak üretime dayalı bir ekonomik sistemimiz mevcut değil. Bu sebeple mevcut iş sahalarına ilave olarak ne bir fabrika ne de bir üretim tesisi ülkeye kazandırılamıyor. Yeni fabrika açmak şöyle dursun, devlete ait birçok tesis özelleştirme adı altında satılarak kapitalist sistemin hizmetine sunulmaktadır. Hal böyle olunca 24 yaşında üniversite mezunu genç kardeşimiz de mezun olduğu bölümde çalışabileceği iş imkanı bulamadığından ya işsiz kalıyor ya da hayatını idame ettirebilmek adına angarya işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor” dedi.

İş bulmak isteyen genç kardeşimizin karşılaştığı problemler bunlarla da bitmiyor diyen Saadet Partisi Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ali Ahmet Çelik; “Diyelim ki bir gencimiz Kamu sektöründe yada herhangi bir Kamu sektörünün taşeron şirketinde veyahut özel sektörde herhangi bir fabrikaya işçi olarak başvuruda bulundu. Bütün istenilen evraklarını da tamamladı ve işbaşı yapacak duruma geldi. İşte tam bu noktada gençlerimizi aşmaları gereken bir engel daha bekliyor. O engelin adı da “Ak Parti Üyeliği şartı.” Maalesef görünen o dur ki; Ak Parti`nin geçmiş yıllarda en fazla şikayet ettiği konulardan biri yandaşlık uygulaması şu anda daha önce hiç görülmemiş boyutlarda kendileri tarafından uygulanmaktadır. Biz diyoruz ki bu bir zulüm düzenidir. İşin ehli olan bir kardeşimizi dahi sırf parti üyeliği olmadığından dolayı o işten uzak tutmak “İşi ehline verin” hadisi şerifine zıt bir davranıştır. Biz derhal Ak Parti kadrolarını bu zulme son vermeye davet ediyoruz.

ÇÖZÜM ADİL EKONOMİK DÜZEN VE ÜRETİME DAYALI POLİTİKALARDIR

Saadet Partisi’nin işsizlik ve çözüm yollarını gündeme getirdiğini ve rapor olarak sunduğunu söyleyen Çelik; “Ortaya koyduğumuz sorunların çözüm yollarını daha önce birçok kez Genel Merkezimiz nezdinde dile getirdik. Bu açıklama vesilesiyle de tekrar dillendirmiş olalım. Bu buhrandan kurtulmanın yolu Adil Ekonomik Düzendir. Adil Ekonomik Düzen; Ekonomik düzenin her noktasında sömürüye müsaade etmeyeni herkese hakkını vereni herkese karşı eşit davranan ve herkese fırsat eşitliği veren, herkesin faydalı, yapıcı faaliyetlerini destekleyen, ekonomik faaliyetleri teşvik eden, ekonomik gelişmenin önündeki lüzumsuz ve haksız engelleri ortadan kaldıran bir ekonomik düzendir. Bu düzen haricinde hiçbir düzen Adaleti tesis etmeyecektir. Bunun yanında üretime dayalı ekonomiye geçip, yerli üretim desteklenerek yeni fabrikaların açılmasına yol açmak ve ithal edilen ürünlerin yerine yerli ve milli üretim için gerekli olan çalışmaların ortaya konması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özelleştirme ve yap işlet devret politikaları hiçbir zaman işsizliğe çare olmamıştır ve olmayacaktır. Bu vesileyle çözümün Adil Ekonomik bir düzen ve üretime dayalı ekonomik politikaların olduğunu tekraren belirtir saygılar sunarız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Genç yüzme eğitimi
barınma sorunu
5 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]