Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

Araç muayenelerine ilişkin yeni düzenleme

Araç muayenelerini yaptırmakta gecikenler için yeni tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların ödeyeceği tutarda indirime gidildi. Araç muayenesini geciktirenler, yüzde 5 yerine yüzde 0,75 tutarında ödeme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın araç muayenelerine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç muayenesini yaptırmakta gecikenlerin ödeyeceği tutarda indirime gidildi. Vatandaşlar, araç muayenelerini 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırmaları halinde her ay için hesaplanan yüzde 5 yerine aylık yüzde 0.75 oranında hesaplanacak tutarı ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle; " 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “(7) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımı tarihinden (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak iadesi yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 22/3/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.
5 ay önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle