Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

Akyazı Belediyesi'nden kiralık tuvalet, akaryakıt istasyonu, çay bahçesi

Akyazı Belediyesi, tuvalet, akaryakıt istasyonu, çay bahçesi, çay ocağı ve dükkanlardan oluşan 29 taşınmazı 3 yıllığına kiraya veriyor.

Tasarrufu/mülkiyeti Akyazı Belediyesi’ne ait 29 adet taşınmaz 3 yıllığına kiralanmak üzere 16 Ağustos günü saat 13.30'da ihaleye çıkartılacak.

Belediyenin kiraya vereceği yerler arasında Gazi Süleyman Paşa Camii Meydanı'nda bulunan aile çay bahçesi bulunuyor. Söz konusu yer için aylık 3 bin lira, 3 yıllık ise 108 bin lira muammen kira bedeli isteniyor.
İnönü Mahallesi'ndeki aile çay bahçesi için aylık 2 bin 200, 3 yıllık 79 bin 200 lira, Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay ocağı için aylık 300 lira, 3 yıllık 10 bin 800 lira, Küçücek İstiklal Mahallesi'nde kafeterya binası ve bahçesi için aylık 700 lira, 3 yıllık  25 bin 200 lira, Yeni Mahalle'deki kafeterya ve bahçesi için aylık 500 lira, 3 yıllık 18 bin lira muammen kira bedeli isteniyor.

AKARYAKIT İSTASYONU VE TUVALETTE VAR

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'ndeki tuvalet için ise aylık bin lira, 3 yıllık 36000 bin lira kira bedeli isteniyor.

Yahyalı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu için de aylık 1500, üç yıllık 54 bin lira muammen kira bedeli talep ediliyor.

İHALE ŞARTLARI

Akyazı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak ihale açık teklif usulüyle yapılacak.

Söz konusu ihalenin duyurusu şöyle; "İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 13.08.2021 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)"

 

2 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]