Sakarya adapazarı zemin etüdü yapan firmalar

Kotaş Harita Mühendislik

Harita, Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Halihazır Harita, İmar Uygulaması, Yola Terk - İhdas, Yer Tespiti, Aplikasyon Hizmetleri, Parselasyon, Kamulaştırma, Cins Değişikliği, Plankote, Kübaj Hesabı, İfraz (Ayırma), Tevhid (Birleştirme), Fenni Mesuliyet (TUS), Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, Röleve İşlemleri, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), Kum Maden Ocağı Haritaları, Yağmur Suyu - İçme Suyu Projeleri, Zemin Etüdü, Plan - Proje, İrtifak Hakkı

Sakarya / Adapazarı
Rank : 1000

Öncü Sondaj

Dalgıç Pompa, Dalgıç Pompa Montajı, Derin Su Sondajı, Kuyu Açımı, Kuyu Bakımı, Kompresörle Kuyu Temizleme, Küçük Sondajlar, Sondaj, Su Araştırması, Su Sondajı, Paslnamaz Çelik Pompalar,

Sakarya / Adapazarı
Rank : 800

Adalı Zemin Mühendislik Müşavirlik

Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri, Zemin Etüd, Sondaj, Su Sondajı, Maden Arama, Geoteknik Uygulamalar, Dalgıç Pompa Montajı

Sakarya / Adapazarı
Rank : 550

Özsan Harita ve Kadastro Bürosu

Harita, Mühendislik, Ortofoto, Halihazır Harita Üretimi, İfraz, 18. Madde Uygulamaları, Kadastro Haritaları, Vaziyet Planı, Belediye İşlemleri, Parselasyon Haritaları, Kent Haritaları, İmar Uygulamaları, Mühendislik İşlemleri, Arazi Ölçümleri, Bağımsız Bölüm Planı, Aplikasyon Hizmetleri, Kadastro İşlemleri, Yoldan İhdas, Plan Proje, Cins Değişikliği, Röleve Ölçümleri, Tevhid, İmalat Haritaları, Parselasyon, Kübaj Hesabı, İHA ile Kübaj Hesabı, Sınır Tespiti, Röleve Alımları, Tus Projeleri, Plan Kote, Maden Haritaları

Sakarya / Adapazarı
Rank : 300
Sakarya / Adapazarı
Rank : 50