Sakarya 18. madde uygulamaları

Özsan Harita ve Kadastro Bürosu

Harita, Mühendislik, Ortofoto, Halihazır Harita Üretimi, İfraz, 18. Madde Uygulamaları, Kadastro Haritaları, Vaziyet Planı, Belediye İşlemleri, Parselasyon Haritaları, Kent Haritaları, İmar Uygulamaları, Mühendislik İşlemleri, Arazi Ölçümleri, Bağımsız Bölüm Planı, Aplikasyon Hizmetleri, Kadastro İşlemleri, Yoldan İhdas, Plan Proje, Cins Değişikliği, Röleve Ölçümleri, Tevhid, İmalat Haritaları, Parselasyon, Kübaj Hesabı, İHA ile Kübaj Hesabı, Sınır Tespiti, Röleve Alımları, Tus Projeleri, Plan Kote, Maden Haritaları

Sakarya / Adapazarı
Rank : 300