assasa

Özel Doğu Marmara Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Özel Doğu Marmara Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Sağlık Lisesi, Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Radyoloji
Adresler
Adres 1
Orta Mah. Adnan Menderes Cad. No: 263 Serdivan Sakarya Türkiye
Telefonlar
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
Telefon 4
Telefon 5
Üyelik durumu
Özel üye
Okulumuzda Olan Bölümler

Hemşire Yardımcılığı

Öğrencilerimize verilen eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim sürecinde 9. ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. Sınıflarda ise ortak dersler ile alan derslerinin eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. 9.sınıfta kültür dersleri ağırlıklı olarak sürdürülürken, 10, 11 ve 12.sınıflarda anatomi ve fizyoloji, meslek esasları, beslenme, sistem hastalıkları, ilkyardım, mesleki gelişim, sağlık hizmetlerinde iletişim, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, yeni doğan ve çocuk sağlığı, aseptik uygulamalar, kadın hastalıkları ve aile planlaması  gibi derslerle eğitim süreci devam etmektedir. Öğrencilerimiz 12. Sınıfta hafta içi 3 gün özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde  staj görmektedirler.

Çalışma ve Mesleki Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz hastanelerin ilgili birimlerinde hemşire yardımcısı olarak görev alabilir, bununla birlikte üniversite sınavında ek puan fırsatları ile diğer lise türlerine kıyasla daha avantajlı bir şekilde üniversitelerin önlisans bölümlerine kayıt yaptırabilirler. Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olduktan sonra  ise özel ya da kamu hastanelerinin yoğun bakım, yataklı servis, ameliyathane, diyaliz, acil servis, poliklinikler....vb birimlerinin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi, Dispanserler, Okul Sağlığı Hemşireliği, İş sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Bakım Merkezi Hemşireliği, Evde Bakım hemşireliği, Diş klinikleri, gibi birçok alanda çalışma ve kariyer imkanı bulabilmektedirler.

Kimler kayıt olabilir?
Bu yıl ortaokuldan mezun olan tüm öğrenciler gerekli evraklarla okulumuza kaydolabilirler.