Masal Durağı

Masal Durağı

Masal Atölyesi, Oyun Atölyesi, Akıl, Zeka ve Dikkat Oyunları Atölyesi, Kitap Atölyesi, Alternatif Eğitim Modelleri, Aile Danışmanı, Evlilik Danışmanı, Kişisel Gelişim, Özgüven Eksikliği, Aile İçi Çatışma, Duygusal Paylaşım, Çocuk Psikolojisi, Ergenlik Sorunları

Daha fazlası...
_____________
İletişim bilgileri
Harita
Hata Raporla
Adresler
Adres 1
Yunus Emre Mahallesi 4010 Sokak No: 1 Daire: 3 Akyazı / Sakarya
Telefonlar
Telefon 1
Web siteleri
Rank
300

    
Masal Durağı
 

Özgeçmiş:
Emel Sevencan Kaplan 1988 Akyazı doğumludur. Evli, 2 çocuk annesidir. Anadolu üniversitesi Sosyoloji lisans programından mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde 2.lisansını tamamlamaktadır. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü "Önleyici Rehberlik" ana bilim dalı yüksek lisans mezunudur.

Çeşitli okul öncesi kurumlarında eğitimci ve danışman olarak çalışmış, 2013 yılı itibariyle kendi ofisinde danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Katıldığı eğitim, kongre ve sempozyumlar;

Süleyman Demirel Üniversitesi 

- Aile Danışmanlığı Eğitimi 450 saat / 2013                        

- Citeb Cinsel Terapi Eğitimi 100 saat / 2015 İstanbul

- Yeniden Sağlık Derneği Oyun terapisi eğitimi 50 saat /  2014 İstanbul

- Uluslararası Otizm Konferansı-ULOK "Her yönüyle otizm: araştırmadan uygulamaya" / 14-16 Kasım 2014 Antalya

- Cised 1. Cinsel Sağlık Kongresi / 1-4 Mayıs 2015 Ankara

- 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi / 29-30 Eylül 1 Ekim 2017 Bayramoğlu

- Marmara Üniversitesi Otizmde Güncel Tedavi ve Eğitim Yaklaşımlar Sempozyumu / 10-11 Ekim 2014 İstanbul

- Todev Dünya Otizm Farkındalık Sempozyumu / 2013 İstanbul

Hizmetlerimiz;
 

Aile ve Evlilik Danışmanlığı
Aile bireylerine verilen danışmanlık hizmet olarak adlandırılır.

Aynı çatı altında yaşayan insanların, evlilik, ayrılık ya da boşanma süreçlerinde yaşadıkları kişisel ya da ailesel problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olunur. Bireylerin kırgınlıkları, diğer aile üyeleriyle yaşadıkları sorunlar ya da yeni yaşama geçmenin zorlukları, çocukları yetiştirirken yaşadıkları zorluklar için destek aldıkları süreçtir.

 

Aile Danışmanı Nedir?

Aile danışmanı, aile üyelerinin aralarında bulunan ilişkilerdeki sorunları açığa çıkaran ve bireylerin bu sorunlar hakkında farkındalık kazanmalarına neden olan kişilerdir.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı olarak çalışabilirler.
 

Danışman bu süreçte;

•Aile bireylerinden herkesin diğer kişileri saygı ile dinleyip anlamasına
•Bireyler arasında oluşan görüş ayrılıkların farkında olunmasına
•Bireylerin ortada yer alan soruna yönelik konuşmalarına
•Duygu ve düşüncelerin net bir şekilde açığa çıkarılmasına
•Kırıcı ya da incitici tavırlarda bulunulmamasına
•Değerleri olduğu gibi kabul etmeye
•Beklentilerin açık bir dille ifade edilmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı konusu bireyi tek başına değil de aile içinde ele aldığı için diğer yaklaşımlardan farklı olarak, bütüncül bir yaklaşımla tüm aile değerlendirildiği için sonuca daha rahat ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ya da çıkacak olan sorunlar bireysel olarak değil de ailesel olarak değerlendirilir.

Aile seansları, bireysel olarak değil tüm aile bireyleri ele alınarak yapılır. Hatta olası durumlarda aileyi dışardan etkileyen büyükanne ya da büyük baba gibi akrabaların da görüşleri dinlenir. Böylece sorunlu birey değil de bütünsel bir yaklaşım ele alınır.

Aile danışmanlığındaki amaç; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, kronik hastalıklar, ayrılık, boşanma gibi durumlarda bireylere psikolojik açıdan destek olmaktır. Bu anlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarında iyilik hali sağlanır. Belirgin ve esnek olarak çizilen sınırlar sayesinde daha sağlıklı bir çatı altında yaşamaları konusunda destek verilir.

Aile terapisinde hasta olan birey değil de tüm aile ele alındığı için bütüncül bir yaklaşımla aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulur. Oluşan sorunun kökeni ve çözümü hakkında kişilere farkındalık kazandırılır. Bireyde meydana gelen ve tüm aileyi etkileyen problemlerin çözümüne yönelik terapi çeşitleri uygulanır. Seanlarda aile üyelerinin aralarındaki ilişkilerde aksayan yönler bulunup ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bunu görmeleri sağlanır. Böylece bireysel ve ailesel yaklaşımla yaşanan olumsuzluklar iyilik haline dönüştürülmeye çalışılır.

 

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile danışmanı, aile üyeleri arasında oluşan sorunların, aileyi etkileyişi üzerinde durarak gerekirse çatıyı oluşturan herkesin katılımıyla çözümler arayan uzman kişilerdir. Var olan sorunlara bütüncül bakış açısıyla yaklaşarak; roller, kurallar ya da problem çözme gibi yetilerin kazandırılmasını amaçlar. Danışmanlık süreci boyunca, sorunlar belirlendikten sonra kişilerin algısı ve farkındalığına göre ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmetleri verilir. Sonuçta her bir bireye sağlıklı bir  aile çatısı altında huzurlu bir şekilde yaşama becerisi kazandırılır.
Aile sorunları önemli olduğu için aile danışmanlığı alacağınız kişinin bu konuda uzman olmasına önem vermeniz gerekir.

İlişki ve evliliklerin temelinde saygı, sevgi, güven, arzu, kişilerin birbirlerinde hazzı yakalayabilmesi, karşılıklı kabulü ve bunların hepsini bir denge üzerinde yürütmesi en önemli faktörlerindendir. Çiftlerin veya eşlerin karşılıklı olarak birçok duyguyu beklemesi, kişilerden birinin bazı zamanlarda bunları karşılayamaması ilişkileri zedeleyebilmektedir. Farklı fizyolojik ve psikolojik temel yapıya sahip kadın ve erkek ilişkilerinde çoğu zaman sorun yaşanabilmektedir. Kültürel ve sosyal faktörlerinde buna eklenmesiyle ilişkiler çıkmaza girebilir ve çatışmalar başlayabilir.

Aile ve Çift Danışmanlığın da bireylerin çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerindeki yaşadığı önemli olayları birebir çalışarak alt dinamikleri anlamaya ve bu olayların evlilik ve ilişkilerine yansımasını değerlendirir.
Çiftlerin, biz anlayışı içerisinde kişisel beklentilerini anlayıp, beraber alternatif düşünebilme ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik hedefler belirler. Bununla birlikte kadın ve erkek rollerinin ayrışmasını sağlamak da önemlidir, problemlerle nasıl baş edecekleri konusunda beceri kazandırabilmeye yönelik çalışmalar yapılır.Çiftler arasında denge, empati ve güçlü iletişim kurabilme amaçlanır.Bu yapıların kazandırılmasıyla birlikte çiftlerin yeniden bağların ve iletişimin kuvvetlenmesini sağlanır.
 

Çift ve Aile Danışmanlığın da çalışma Alanlarımız;

•Aile Çatışmaları
   ° Cinsel problemler
•Çocuk eğitimi
•İlişkisel temel ihtiyaçlar
•Çiftlerin iletişim problemleri
•Ailede Sorun Çözme yolları
•Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
   •Boşanma Süreci ve Çocuk
•Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
•Çiftlerde Uzlaşma Problemi
•Duygusal eksiklik
•Evliliğe Hazırlık
•Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
•Evlilikte İletişim Sorunları
•İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
•Yeni Evlenme Dönemi
•Yeniden Evlenen Çiftler Kaygısı

 

Atölyeler;
- Oyun Atölyesi
- Masal Atölyesi
- Akıl, Zeka ve Dikkat Oyunları Atölyesi
- Kitap Atölyesi
- Alternatif Eğitim Modelleri

 

Hemen Ara: 0 542 8477821

 

Sınıflandırmalar