Yeni Üniversitelerde 'Akıllı Sınıfla' Eğitim

Eğitim, Öğretim
Eğitim, Öğretim
Danışmanlık, Marka Patent Hizmetleri, Belgelendirme, Mesleki Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık, Marka Patent Hizm…
İngilizce Kursları, yabancı dil kursları, yurtdışı eğitim danışmanlığı
İngilizce Kursları, yabancı di…
SRC 5 temel eğitim
adapazarı yeni sınav sistemi
14 yıl önce

Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının etkisinin azaltılması amacıyla 'uzaktan eğitime imkan veren akıllı sınıflar yapılacak'.


Böylece 'gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak'. Bu sistemle Ankara'daki üniversite hocası, Hakkari Üniversitesi'nde kurulacak akıllı sınıftaki öğrencilere internet üzerinden ders anlatacak. Öğrenci hocaya, hoca da öğrenciye soru-sorup cevap alabilecek. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan akıllı sınıfların maliyetini kendilerinin karşılayacağını açıklarken, "Yeni kurulan üniversitelerin hoca ihtiyacını hemen karşılamamız çok zor. Bir üniversiteye birkaç tane akıllı sınıf ekipmanı vereceğiz. Öğrenci hocayı görecek, soru soracak." dedi.

Gelip Üniversite de Ders Versinler

Yükseköğretimde 94'ü devlet 36'sı vakıf üniversitesi olmak üzere üniversite sayısı 130'a ulaştı. Yeni kurulan üniversitelerde altyapı ile birlikte öğretim elemanı ihtiyacı had safhada. Öğretim elemanı temini için yurtdışına öğrenci gönderilmesi gibi çeşitli projeler üretilirken 'akıllı sınıf' uygulaması da çözüm yollarından biri olarak 'hükümet programına girdi. Hükümetin YÖK'le birlikte hazırladığı yeni yılın yükseköğretim hedeflerine göre, 'öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacak'. Ayrıca kısmi zamanlı ders verme özendirilecek. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, dışarıdan ders verme şeklindeki bu uygulama ile kamu kurumları veya özel sektördeki akademisyenleri part time olarak üniversiteye çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Özcan, "Üniversite dışında birçok kurumda çok sayıda doçent veya akademisyen var. Bunlardan yararlanmak istiyoruz. Gelip üniversitede ders versinler." dedi.

Fırsat Eşitliği

Hükümet programına göre, öğretim üyeliği mesleğinin daha cazip hale getirilmesi için araştırma görevlilerinden başlamak üzere tüm akademisyenlerin özlük hakları iyileştirilecek ve özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Üniversitelerin ihtisaslaşacakları alanları belirlemeye yönelik yönlendirici bir Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacak. Üniversitelerin mevcut araştırma altyapıları ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına ilişkin bir envanter çıkarılacak. Bu envantere dayanarak aynı alanda uzmanlaşmış araştırmacıların ilgili alanda ihtisaslaşmış üniversitelerde görev yapmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Her yıl yayınlanan hükümet programlarının hepsinde yer alan 'YÖK'ün ve ÖSS'nin yeniden yapılandırılacağı' hedefi 2009 programında da yer aldı. Programda bu konu şöyle ifade ediliyor: "Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Üniversitelerin idari ve mali açıdan özerk ve hesap verebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Üniversiteye yerleştirmede fırsat eşitliği artırılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının kendi alanlarında ya da yakın alanlarda devam edecekleri lisans programlarına yerleştirmedeki sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak."

Burslar da Harçlar da Artacak

Hükümet programına göre öğrencilerin yükseköğretimin finansmanına daha fazla katılımını sağlamak üzere katkı payları artırılacak. Maddi gücü yetersiz öğrenciler için sunulan burs ve kredi imkânları çeşitlendirilecek. Finans sektörünün fakir öğrencilere eğitim kredisi sağlamasına yönelik bir model geliştirilecek. YURTKUR'un sağladığı burs ve kredi miktarları artırılacak. Kredilerin geri ödeme süresi uzatılacak. Buna bağlı olarak üniversite harçları bu yıl yüzde 10 artırılmıştı.