Yargıtay'dan kaza sonrası araç kiralamada emsal karar

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazasının ardından kiraladığı aracın bedelinin karşı taraftan tahsil edilmesini talep eden kişinin davasının reddedilmesini hukuka aykırı buldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir kişinin aracına 2019'da bir başka sürücü yönetimindeki araç çarptı. Hasar oluşan aracından onarım süresi boyunca mahrum kalan ve bu süreçte başka bir araç kiralayan kişi, aracın maddi hasarı ve değer kaybının yanı sıra kiralama bedelinin tarafına ödenmesi için de dava açtı. 'DAVACININ ARAÇ MAHRUMİYETİ' Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda araçta meydana gelen 5 bin 270 liralık zararın davacıya ödenmesine, onarım süresinde ikame araç kiralandığına dair belge sunulmaması nedeniyle de bu yönden davanın reddine karar verdi. Haber7'de yer alan habere göre Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını hukuka aykırı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere bozdu. Dairenin kararında, olay tarihinde yürürlükte olan Türk Borçlar Kanunu gereği, araç kiralandığı yönünde belge sunulmadığı hallerde davaya bakan hâkimin zararı belirlemesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda mahkemenin, bilirkişi raporu aldırması ve davanın kabulüne karar vermesi gerektiğine işaret edilen kararda, ret kararı verilmesinin doğru olmadığı bildirildi. Kararda, "Mahkemece, araçta oluşan maddi hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanmaktan doğan ve bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.
1 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]