TÜRASAŞ'a 17 işçi alınacak

TÜRASAŞ'ın Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 17 daimi işçi alınacak.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne 13 raylı sistemler teknikeri ve 3 CNC tezgah operatörü alınacak. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile yapılacak. GENEL ŞARTLAR İşçi olarak alınacaklarda; 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir, 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak, 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak, 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır, 9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir, 10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 1. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16/01/2023- 20/01/2023 tarihleri arasında yapacaktır. 2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. 3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ön lisans mezunu olması şartıyla KPSS puanı ve sözlü sınav ile belirlenecektir. 4. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır. 5. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile ilgili diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
1 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
550e1764e1b47ec089c688eab5df96c2@