TÜRASAŞ kura ile 40 personel alacak

Güvenlik Sistemleri, Personel Eğitimi, Personel Güvenlik ve Dedektiflik Hizmetleri
Güvenlik Sistemleri, Personel …
Toplu Taşımacılık, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı
Toplu Taşımacılık, Öğrenci ve …
Personel trainer
Personel devam kontrol sisteml…
1 tl ile calisan oyun makinala…
adapazarı kilo ile köfte

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü 4587 sayılı İş Kanununa göre istihdam etmek üzere farklı unvanlar için kura ve sözlü sınav yoluyla daimi 40 personel alacak.

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan doğrultusunda Genel Müdürlüğe bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden belirsiz süreli olarak istihdam etmek üzere 40 personel alacak.

Alım Yapılacak Unvanlar ve Bölgeler

Çıkılan ilan doğrultusunda Sivas Bölge Müdürlüğünde istihdam etmek üzere 35 Kaynakçı ve 2 Tesviyeci ile; Sakarya Bölge Müdürlüğünde istihdam etmek üzere 3 CNC Operatörü alınacak.

TÜRASAŞ Başvuru Şartları

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını aşmamış olmak,

 
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 
Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 
Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir) şartları aranır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 10 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, noter kurası ve sözlü sınav ile belirlenecektir.

Noter Kura Çekimi ve Tarihi

Noter kura çekimi 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 15:00' da Genel Müdürlüğümüzde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.turasas.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.

Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

1 / 1