Süpürge otu üreticilerinin sorunları tespit edildi

Bir zamanlar Türkiye’nin dört bir yanına el süpürgesi satan Sakarya’da ne yazık ki şimdi bu ürünün yok olmaması için mücadele veriyoruz.

Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkarken bazı meslekler kayboluyor. Bir zamanlar Türkiye’nin dört bir yanına el süpürgesi satan Sakarya ne yazık ki şimdi bu ürünün yok olmaması için mücadele veriyor.

Bir zamanlar Borsamızın kurulmasına vesile olmuş binlerce kişiye ekmek kapısı durumundaki bu mesleğin kaybolmaması adına Meslek Komitemizde alınan kararla Sakarya Üniversitesi ve Borsamız işbirliği ile “Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu” hazırladık. Rapor Süpürge otu üretiminin Türkiye’deki ve Sakarya’daki geçmişi, Sakarya’da Son 10 yıllık dönemdeki üretici sayısı ve üretim miktarı, süpürge otu üretimindeki sorunlar gibi konular ana başlık olarak ele aldık. Bu raporda mülakat sistemi kullanarak üreticilerin hem de esnafın sıkıntılarını analiz ettik.

Raporumuzdan çıkan sonuçlarda; Süpürge üreticilerinin genelde Türkiye ve özelde Sakarya’daki sorunları incelendiği zaman paralellik gösterdiği görülmektedir. Hem belirli bir kesimin geçim kaynağı olarak hem de Geleneksel Türk El Sanatlarından bir tanesi olması sebebiyle “Süpürgecilik” korunması, sorunları ile ilgilenilmesi ve geliştirilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Süpürgeciliğin güncel sorunları incelendiğinde işgücünden kaynaklı sorunlar ön plana çıkmaktadır. İşverenler açısından Süpürgecilikte ki işgücü sorunları incelendiğinde; çalıştıracak işgücü ve usta sıkıntısı çekildiği görülmektedir. Maddi getirisinin az olması, mesleğe verilen desteklerin yetersiz olması bu sektörde çalışan işgücünü başka meslek dallarında arayışlara iterken yeni işgücü kazanımı konusunda da sıkıntılar çıkmaktadır. Bir diğer problem ise SGK primlerinin işverenleri zorlayıcı oranlarda olmasıdır. Bu durumdan dolayı zaten işgücü sıkıntısı çeken işverenler işgücü temininde maddi sıkıntılarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer yandan çıraklık kurumuna işlerlik kazandırılması ve çırak okulları ile yapılacak işbirliği de mesleğin bilinilirliğini arttırabileceği gibi gelecek için de önemli bir işgücü yatırımı olacaktır.”

Bu rapor ışığında yapılan girişimlerde ilk olarak Sakarya Ticaret Borsası, Süpürge İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi olarak İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve kaybolmaya yüz tutmuş olan mesleğe destek olunması amacıyla Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Meslek Komitesi Üyelerimizle çözüm noktasında bir dizi toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Mesleklerinin icrası esnasında yeni eleman yetişmesi ve personel bulmada yaşanan sıkıntılar toplantıların gündemini oluşturdu. Bu kapsamda süpürge imalatçılarını destekleyebilmek için İŞKUR Müdürümüz Tekin Kaya, girişimcilik programlarıyla müteşebbise, işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarıyla işverenlere ve iş arayanlara destek olabileceklerini bu mesleğin bir eğitim modülünün oluşturulması gerektiğini müteşebbisimizin ancak o zaman devletin desteklerinden daha fazla oranda yararlanabileceğini bildirdi. Türkiye’ de diğer süpürge imalatçılarının da yararlanabileceği bir eğitim modülünün oluşturulması için komisyon kurulmasına ve oluşturulacak eğitim modülünün MEB’e gönderilmesine karar verildi. Mevcut raporda da ele aldığımız sorunlar ışığı altında bu el sanatı işçiliğinin kaybolmaması adına hazırlamış olduğumuz raporu karar alıcılara teslim ettik siyasi iradeden destek beklemekteyiz.

Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkarken bazı meslekler kayboluyor. Bir zamanlar Türkiye’nin dört bir yanına el süpürgesi satan Sakarya ne yazık ki şimdi bu ürünün yok olmaması için mücadele veriyor.

Bir zamanlar Borsamızın kurulmasına vesile olmuş binlerce kişiye ekmek kapısı durumundaki bu mesleğin kaybolmaması adına Meslek Komitemizde alınan kararla Sakarya Üniversitesi ve Borsamız işbirliği ile “Süpürge Otu Üreticilerinin Sorunları Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri Raporu” hazırladık. Rapor Süpürge otu üretiminin Türkiye’deki ve Sakarya’daki geçmişi, Sakarya’da Son 10 yıllık dönemdeki üretici sayısı ve üretim miktarı, süpürge otu üretimindeki sorunlar gibi konular ana başlık olarak ele aldık. Bu raporda mülakat sistemi kullanarak üreticilerin hem de esnafın sıkıntılarını analiz ettik.

Raporumuzdan çıkan sonuçlarda; Süpürge üreticilerinin genelde Türkiye ve özelde Sakarya’daki sorunları incelendiği zaman paralellik gösterdiği görülmektedir. Hem belirli bir kesimin geçim kaynağı olarak hem de Geleneksel Türk El Sanatlarından bir tanesi olması sebebiyle “Süpürgecilik” korunması, sorunları ile ilgilenilmesi ve geliştirilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Süpürgeciliğin güncel sorunları incelendiğinde işgücünden kaynaklı sorunlar ön plana çıkmaktadır. İşverenler açısından Süpürgecilikte ki işgücü sorunları incelendiğinde; çalıştıracak işgücü ve usta sıkıntısı çekildiği görülmektedir. Maddi getirisinin az olması, mesleğe verilen desteklerin yetersiz olması bu sektörde çalışan işgücünü başka meslek dallarında arayışlara iterken yeni işgücü kazanımı konusunda da sıkıntılar çıkmaktadır. Bir diğer problem ise SGK primlerinin işverenleri zorlayıcı oranlarda olmasıdır. Bu durumdan dolayı zaten işgücü sıkıntısı çeken işverenler işgücü temininde maddi sıkıntılarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer yandan çıraklık kurumuna işlerlik kazandırılması ve çırak okulları ile yapılacak işbirliği de mesleğin bilinilirliğini arttırabileceği gibi gelecek için de önemli bir işgücü yatırımı olacaktır.”

Bu rapor ışığında yapılan girişimlerde ilk olarak Sakarya Ticaret Borsası, Süpürge İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi olarak İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve kaybolmaya yüz tutmuş olan mesleğe destek olunması amacıyla Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Meslek Komitesi Üyelerimizle çözüm noktasında bir dizi toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Mesleklerinin icrası esnasında yeni eleman yetişmesi ve personel bulmada yaşanan sıkıntılar toplantıların gündemini oluşturdu. Bu kapsamda süpürge imalatçılarını destekleyebilmek için İŞKUR Müdürümüz Tekin Kaya, girişimcilik programlarıyla müteşebbise, işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarıyla işverenlere ve iş arayanlara destek olabileceklerini bu mesleğin bir eğitim modülünün oluşturulması gerektiğini müteşebbisimizin ancak o zaman devletin desteklerinden daha fazla oranda yararlanabileceğini bildirdi. Türkiye’ de diğer süpürge imalatçılarının da yararlanabileceği bir eğitim modülünün oluşturulması için komisyon kurulmasına ve oluşturulacak eğitim modülünün MEB’e gönderilmesine karar verildi. Mevcut raporda da ele aldığımız sorunlar ışığı altında bu el sanatı işçiliğinin kaybolmaması adına hazırlamış olduğumuz raporu karar alıcılara teslim ettik siyasi iradeden destek beklemekteyiz.

8 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle