Stokçulukla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

Dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunu ve enerji fiyatlarının artışı yanında Türkiye'deki yaşanan kurlardaki hareketlilik, zamların daha da artırmasına neden oldu.

 

Somut nedenlerle yapılan fiyat artışının yanında durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar ise kur artışını bahane ederek ya fahiş fiyatlar uyguluyor ya da mallarını depolarında saklayarak piyasaya ürün vermiyor.

 

KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda tepkilere neden olan stokçuluğa karşı hazırlanan 8 maddelik Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasalaşan düzenleme, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını içeriyor.

CEZA ÜST SINIRI 2 MİLYON LİRAYA ÇIKIYOR

 

Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapılacak.

 

Buna göre; stokçuluk yapanlara da verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

 

MALA EL KOYMA MEVCUT YASADA VAR

 

Bu kapsamda marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekildi.

 

YERLİ YATIRIMCI TEŞVİK EDİLECEK

 

Kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme de yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak, yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenlemeye yer verilecek.

 

LİMANLARIN İŞLETME SÜRELERİ 49 YILA ÇIKARILIYOR

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

 

Süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenecek ve sözleşme bedeli Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenecek.

 

LPG DEPOLAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "depolama" tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi; "piyasa faaliyetinde bulunanlar" şeklinde değiştirilecek, böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek.

 

Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10'dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.


YENİLEBİLİR ENERJİDE YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

 

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) devri; mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak. Tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.
 

Süt kabul tankı
Hasta Kabul ve Bilgisayar Kursu
1 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]