SATSO, Akova için çalışma başlattı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Akova’nın Büyükova kapsamına alınmasına yönelik çalışmayı Tarım Hayvancılık Komisyonu ile birlikte ilgili kurumların desteğini alarak başlatıyor. 

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, “Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzca yapılan araştırmaya göre, Tarım sektörü gerek istihdam gerekse gelir- geçim kaynağı olarak ilimizin en önemli sektörlerinden birisidir. 60 bin ailenin tarım ve hayvancılıkla iştigal ettiği ilimizde tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunda karlı üretim yapılamayan küçük ve parçalı arazi yapısı hakimdir. Akova, Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip olup bu parçalı yapısı sebebiyle var olan büyük tarım potansiyelinden istenilen sonuç alınamamaktadır. Bu tahribatın önlenmesinin en etkin yolunun Akova’nın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan “Tarımsal Üretim Potansiyeli Yüksek Büyükova” kapsamına alınması ve yine aynı kanunun 17. Maddesi ile 2009 yılında yayınlanan Toplulaştırma Tüzüğü kapsamında ovada arazi toplulaştırması yapılması olarak görülmektedir. Yaklaşık 58 bin hektar arazi varlığına sahip Akova’nın, Büyükova ilan edilmesi sonrası yapılacak arazi toplulaştırması ile söz konusu ovada tarla yolları, sulama ve drenaj şebekeleri kurulup arazi tesviyeleri ve dere ıslahları yapılıp ovanın tam verimli hale dönüştürülmesi planlanmalıdır. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanımız Abdurrahman Çakar’ın da yoğun emek sarf ettiği; ilimiz tarım sorunları içerisinde en acil ve öncelikli olarak belirlenen bu hizmet; sadece günümüze değil gelecek nesillere bırakılabilecek ve SATSO olarak içinde bulunmaktan onur duyacağımız büyük bir eser olacaktır.

Bu anlamda SATSO olarak konuyla ilgili kurumsal girişimlere başlıyoruz. Kamuoyu desteği neticesinde konunun olumlu sonuçlanmasına gayret edeceğiz” dedi.

Konu ile ilgili olarak SATSO Meclis Üyelerine konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir ise ''Sakarya’daki tarım alanları, Sakarya Nehrinin suladığı verimli alüviyal topraklardan oluşmaktadır. Arazilerin küçük ve parçalı olması; ildeki tarımsal faaliyetleri, birim alandan daha yüksek gelir elde edilebilecek alanlara yönlendirmiştir. Akova olarak bilinen Adapazarı Ovası’dır. Adapazarı, Söğütlü ve Ferizli ilçelerini içine alan bölgedir. Sakarya Ovası yaklaşık 100 bin Hektar büyüklüğünde bir alanı kapsamakta olup yüksek verim kapasitesine sahip toprak yapısına rağmen çok parçalı durumdadır. Sakarya ırmağının batısı büyükşehir belediyesince imar planı dahilinde şehirleşme alanı olarak genişlemekte olup ırmağın doğusunda kalan verimli toprak yapısına sahip ova kısmında acilen toplulaştırma yapılması gerekmektedir” diye konuştu.
8 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]