Sapanca Gölü'nde, Ekosistem Hızla Tahrip Oluyor

sapanca derin kuyu su sontaj
13 yıl önce
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Ürünleri Fakültesi Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Güven Özdemir, Sapanca Gölü'nü besleyen yer altı sularının aşırı ve bilinçsiz kullanımının göle giren su miktarında çok ciddi kayıplara neden olduğunu söyledi.

Özdemir, CİHAN muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile global olarak meteorolojik ve hidrolojik parametrelerde gözle görülen ve yaşam şartlarını olumsuz etkileyen değişimlerin süreklilik kazandığını ifade etti. Bu konuyla ilgili Sapanca Gölü'nün klimatolojisi ve hidrolojisi, kirlilikle ilgili etkin araştırma ve çalışmaların bugüne kadar ülke düzeyinde belli plan ve programlara dayandırılmadığını kaydeden Özdemir, 30 yıldır Sapanca Gölü'nün doğal ve yapay göller arasında öncelik kazanarak 1. grup projeler arasında yer almasına rağmen bu yönde kurumlar arası eşgüdümlü çalışmaların ortaya konamadığını vurguladı. Özdemir, gölün doğallığının korunması için çevredeki kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin çevre ve doğal örgütlerinin bir araya gelerek gölü gerçekten sahiplenme adına organize bir çalışmaları bulunmadığını kaydetti.

Gölü besleyen derelerin kendi mecrasında güçlükle göle aktığını anlatan Özdemir, derelerden gelen suların çevrenin olumsuz etkisiyle kirlenerek göle aktığını dile getirdi. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde ekosistemin hızla tahrip olduğunu bildiren Özdemir, "Göl çevresindeki nüfusun artması, sanayileşme ve şehirleşmenin yoğunluğuyla birlikte plansız ve projesiz beton yapılar oluşturuldu. Dere yataklarına ve yakınına her türlü tesisin yapılması, yapılan bu tesislerde yüzlerce derin kuyu açılması, gölü besleyen yer altı sularının aşırı ve bilinçsiz kullanımı göle giren su miktarında çok ciddi kayıplara neden oluyor. Ayrıca göl suyu bir çok kurum ve kuruluş tarafından çekilmektedir." dedi.