Karasu sahilini ilgilendiren imar planları onaylandı

Karasu'da Acarlar Longozu tampon bölgesi sınırları içerisinde kalan Camitepe ve Denizköy Mahalleleri'ndeki 935.11 hektar büyüklüğündeki alanın 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanarak askıya çıktı. Söz konusu kararlarla bölgede yapılaşmaya ilişkin bir takım düzenlemeler getirildi. Karasu İlçesi, Camitepe ve Denizköy Mahallelerini içine alan ve Acarlar Longozu tampon bölgesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 935.11 hektar büyüklüğündeki alanın alanın 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanarak askıya çıktı. Söz konusu uygulama planları Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 ay süre ile askıda kalacak. Söz konusu planlar Camitepe ve Denizköy Mahalleleri kırsal yerleşik alan içinde yer alan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca “1. Derece Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilerek mutlak koruma altına alınan Acarlar Longoz Ormanı’nı tampon bölgesi içerisinde kalan yaklaşık 935.11 ha büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Planlar ile Acarlar Longoz Ormanı Tampon Bölgesi içerisinde yer alan kırsal yerleşik alanı ile yakın çevresinin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin bir bütün olarak ele alınması, söz konusu değerlerin birbirleriyle olan bağının kurulması ve planlama alanına yönelik plan kararlarının koruma-kullanma dengesi içinde ve sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında belirlenmesini, tampon bölgede yer alan yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesini, mekânın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası korumayı, kırsal yerleşim dokusunu koruyarak mekânın koruma-kullanma dengesini sağlamak, mekânda yer alacak turizme yönelik fonksiyonlar ile mekânın ve ekonominin canlanmasını sağlamayı, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamayı, doğal değerleri koruyarak doğal kaynakların devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kararlarla bölgede yapılaşmaya ilişkin bir takım düzenlemeler getirildi. Buna göre, Acarlar Longozu Kontrollü Kullanım Bölgesi ve Tampon Bölge sınırları içinde kalan konut ve sanayi alanlarında; Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmadan uygulamaya geçilemeyecek. Bu alanların doğal hali ile korunması esas olup hiçbir suretle yapılaşma yapılamayacak. Plan notlarındna bazıları şöyle; " “ACARLAR LONGOZU SULAK ALAN YÖNETİM REVİZYON PLANI” PLAN KARARLARI HÜKÜMLERİNE UYLACAKTIR. PLANLAMA ALANINDA 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE İLGİLİ T.V.K.B.K.'NA BİLGİ VERİLEREK UYGULAMA YAPILACAKTIR. ACARLAR LONGOZU KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ VE TAMPON BÖLGE SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN KONUT VE SANAYİ ALANLARINDA; 04/04/2014 TARİH VE 28962 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN “SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAKTIR. 10 BİNA CEPHELERİ VEYA ÇATILARDA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANILABİLECEKTİR. YAPILARDA VE AÇIK ALANLARDA ETKİN SIVI VE KATI ATIK YÖNETİMİ VB. KONULARDA İLÇE BELEDİYESİNİN TOPLAMA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU SAĞLANACAKTIR. YAPI GRUPLARINA ENTEGRE EDİLMİŞ GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE YAĞMUR HASADI; YAĞMUR VE DRENAJ SUYUNUN DEPOLANARAK, ÇEVRE SULAMASINDA KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI ESASTIR. BAHÇE SULAMASININ TEMİNİ AMACIYLA ÇATI SUYU VE YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMİ YAPILMASI DURUMUNDA, TAMAMEN TOPRAK ALTINDA Kİ SARNIÇLAR EMSALE DÂHİL DEĞİLDİR. PLAN ONAMA SINIRI DAHİLİNDE 18. MADDE İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN BELİRLENEN SINIRLAR VE ETAPLARA UYULACAKTIR. PLANDA AYRILAN DONATI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. BU PLANIN KESİNLEŞME TARİHİNDEN ÖNCE İNŞAAT RUHSATI ALMIŞ PARSEL/PARSELLERDEKİ YAPILAR İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINAN TARİHTEKİ YAPILANMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR.
7 ay önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
20ec2cff3511f8286725c070084a7781@