Karapürçek

TARİHİ:

Karapürçek ilçesi daha evvel Akyazı ilçesine bağlı bir belde iken, 3647 sayılı Kanunla ilçe Statüsüne getirilmiş, 1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir.

Karapürçek, Sakarya ilimizin en eski nahiyesidir.Sakarya ilimizin il statüsüne getirilmeden önceki zamanlarda komşu Kocaeli ilinin nahiyesi olduğu bilinmektedir.Kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Bizanslılar zamanında büyük yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilmektedir.

İlçemiz merkezinde Cumhuriyet., İnönü ve Ahmetler Mahallesi olmak üzere 3 mahalle, 1 belde ve 12 köy bağlı iken; İlçemiz 2004 yılında Büyükşehir sınırları içerisine dahil edildikten sonra, Akbalık, Hocaköyü, Yazılıgürgen ve Yüksel Köyleri de mahalleye dönüştürülmüş olup, İlçe Merkezinde mahalle sayısı 7’ye yükselmiştir.

 

COĞRAFYASI: 

Sakarya İlinin Güney doğusunda yer alan bir ilçedir. Karapürçek ilçesinin doğusunda Akyazı ilçesi, kuzeyinde Sakarya ili, güneybatısında Geyve ilçesi, batısında da Sakarya ili sınırları bulunmaktadır.

Karapürçek ilçesinin güneyi (Karadağ) Dikmen ve Göktepe Dağları ile çevrili, Doğu ve Batısı engebeli arazi, Kuzey kısmı ise tamamen ovalık olup, tarıma son derece elverişlidir. Yüzölçümü : 127 Km2, rakımı ise: 84 metredir.

Genellikle Batı Karadeniz iklimini andırır bir iklim hakimdir.Doğusunda kara iklimine geçiş söz konusudur; Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

 

Kaynak :  www.sakarya.gov.tr , www.karapurcek.bel.tr

KÖYLERİMİZ

Tektaban Köyü, Mesudiye Köyü, Küçük Karapürçek Köyü, Harmanlı Köyü Köyü, Ahmediye Köyü, Kanlıçay Köyü, Mecidiye Köyü, Potuklar Köyü...

 

Kaynak :  www.karapurcek.bel.tr

Hayvancılık :

İlçe bazında mevcut hanelerin % 95’i ziraat, yine % 75’i hayvancılıkla uğraşmaktadır. % 5’ inin ise zirai bir faaliyeti yoktur.

 

Sanayi:

SUBOR ADAPAZARI TESİSLERİ

SUBOR Sakarya-Karapürçek- tesisleri 74.000 m2 arazi üzerinde 5500 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanı Cam Takviyeli Polyester boru ve ilgili bağlantı elemanlarıdır.

300-2400 mm. çap, 2500-5000-10000 N/m2 rijitlik sınıflarında 32 atm basınca kadar boru üretimi, Sürekli Elyaf Sarma Tekniği yöntemiyle yapılmaktadır.

Tesis ilk üretimini 12 Nisan 1997 tarihinde bir hatla gerçekleştirmiş olup, Aralık 1998'de ikinci hattını da devreye alarak kapasitesini %100 artırmıştır.

Yukarıda tanımlanan boru sınıflarında, değişik çaplarda ortalama tesis kapasitesi 350 km/yıl boru üretimidir. Tesiste 130 kişi çalışmaktadır.

NÜFUS :  

Karapürçek ilçesinin yerli halkı manav olarak anılmakta olup, bunun yanında Artvin, Batum, Karadeniz Vilayetleri, Kafkas bölgesi ile Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelip yerleşen muhacirler yaşamaktadır.Merkez nüfusu 6523, ilçeye bağlı 8 köyün nüfusu ise 4550 olup, toplam nüfusu: 11.073’tür.

EKONOMİ:

İlçe merkezi ve köylerinde ekonomi tarıma dayalı olup, ilçe topraklarının yaklaşık % 60’ı engebeli olup, eğim %40-80, toprakların % 40’ ının eğimi ise, % 5-20 arasında değişmektedir. Arazinin % 65’ i ormanlık alanıdır.Verimli tarım arazilerinde fındık başta olmak üzere mısır, buğday ve fasulye tarımı ile kozacılık, arıcılık ve seracılık yapılmaktadır.Son yıllarda gelişme gösteren hayvancılık ise fındıktan sonra ikinci gelir kaynağını oluşturmaktadır.

 

TARIM:

İlçede 2005 yılı fındık üretimi 4954 ton , bal üretimi 16 ton, günlük süt üretimi ise 2300 kg. civarındadır. İlçemizde Tarım Kredi kooperatifi mevcut olup, Tarım Kredi kooperatifi vasıtasıyla üyelerin nakit kredi talepleri karşılanmaktadır.Zirai alet, gübre, yem, kömür, demir-çimento ve diğer tüketim ihtiyaçları da borçlandırılarak karşılanmaktadır.Yılda ortalama 350 milyar liralık işlem yapılmaktadır.

Halkının % 80’ i tarımla uğraşan ilçemizde tarım işletmeleri aile işletmeciliği şeklinde olup, işletme arazilerinin % 2’ si 100 da, % 13’ ü 50-100 da, % 30’ u 20-50 da ve % 50’ si 10-20 da ve % 5’ i de 1-10 da büyüklüğündedir.Ortalama işletme başına 20 dekar arazi düşmekte olup, bu durum maliyeti artırmakta, verimliliği düşürmektedir.

18 yıl önce
Yorumlar_
İlçenin en az yüzde 30 u kürt burda belirtmemiş bu yazıyı paylaşan yazıyı paylasan ya buralı degil yada zoruna giden bişeyler ilçenin yerliside manavlar değil en az 300 senedir burda olan kürtlerdir
Haydar mutlu
Haydar mutlu