İl Hıfzısıhha Kurulu'ndan kuyumcular ve döviz büroları için karar

Tercüme ve Çeviri Büroları
Tercüme ve Çeviri Büroları
Kuyumcular, Bujiteriler, Döviz Büroları ve Fatura Ödeme Noktaları
Kuyumcular, Bujiteriler, Döviz…
Hukuk Büroları
Hukuk Büroları
Kuyumcular, Döviz Büroları
Kuyumcular, Döviz Büroları
Asansörler için yeşil etiket
Çocuklar için psikolojik danış…
adapazarı aileler için yoga
adapazarı yeminli tercüme bür…
<div>Koronavir&uuml;s tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda kuyumcular ile d&ouml;viz b&uuml;roları a&ccedil;ılış ve kapanış saatlerinin değiştirilmesine ve 20 yaş altına getirilen yasağın aşı ve gebelik kapsamında muaf tutulması kararlaştırıldı.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağan&uuml;st&uuml; toplandı. Toplum sağlığı ile kamu d&uuml;zenini korumak ve vir&uuml;s&uuml;n yayılmasını engellemek adına &ouml;nlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı toplantıda;</div><div><br /></div><div>&ldquo;Koronavir&uuml;s salgınının toplum sağlığı a&ccedil;ısından oluşturduğu riski y&ouml;netebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bug&uuml;ne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir&ccedil;ok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun &ouml;nerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı İ&ccedil;işleri Bakanlığı Genelgesi ile bazı yeni tedbir kararları alınmış ve uygulanılmaya başlanılmıştır. Sakarya sarraf kuyumcu ve m&uuml;cevherciler derneğinin 06.04.2020 tarih 06 sayılı yazıları ile Sakarya Valiliğine m&uuml;racaat ederek kendilerine bağlı iş yerlerini belirli periyotlarla kapalı tutarak s&uuml;rece katkı sağladıklarını, yurt dışı kaynaklı d&ouml;viz ve altın hareketinin ka&ccedil;ınılmaz bir şekilde bulaş riski taşıdığı kaygılarını ileterek belli periyotlarda derneklerine bağlı iş yerlerinin kapalı olmasının uygun olacağını iletmişlerdir.&rdquo; denildi.</div><div><br /></div><div>COVİD-19 Salgınındaki bulaşma riski, şehrimize il dışından giriş &ccedil;ıkışların yasaklanması da g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak;</div><div><br /></div><div>1) Sakarya il genelinde t&uuml;m kuyumcular ile d&ouml;viz b&uuml;rolarının 30.04.2020 akşamına kadar her haftanın Pazartesi ve Perşembe g&uuml;nleri saat 11:00/17:00 arasında a&ccedil;ık kalması, haftanın diğer g&uuml;nleri kapatılmasına,</div><div><br /></div><div>2) Denetimlerin Sakarya Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından yapılarak gerektiğinde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa g&ouml;re &uuml;st sınırdan işlem yapılmasına,</div><div><br /></div><div>3) 2020 yılı i&ccedil;inde alınmış 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 karar nolu İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararlarında belirtilen yasak ve kararlara uymayanlar hakkında ilgili kanun h&uuml;k&uuml;mlerinin &uuml;st sınırdan uygulanmasına,</div><div><br /></div><div>4) Diğer yandan 03.04.2020 tarih 16 karar numaralı İl Umumi Hıfzısıhha kararının 4. Maddesinde yer alan &ldquo;Sakarya İli genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa &ccedil;ıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00'den itibaren ge&ccedil;ici olarak yasaklanmıştır.&rdquo; kararından; Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu alarak ve en fazla bir kişinin refakatinde bebek aşı / izlem, gebe izlem ve &ccedil;ocuk izlem i&ccedil;in m&uuml;racaat edenler muaf tutulacaklardır.</div><div><br /></div><div>1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.</div>