Hukuk Fakültesi’nde güncel tartışmalar

Hukuk
Hukuk
Hukuk Büroları
Hukuk Büroları
Medeni hukuk avukatı
adapazarı hukuk sekreterlik ku…
adapazarı güncel haberler

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından her ay güncel konularda tartışmaların yapılacağı konferans serisinin ilki, Fen Edebiyat Fakültesi seminer salonunda gerçekleşti.

“Düşünce Hürriyetinin Kötüye Kullanılmasının Ceza Hukuku Açısından Sonuçları” konu başlığında yapılan konferansa Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kalabalık, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Düşünce hürriyetinin kamu hukukundaki yeri, bu hürriyetin kötüye kullanılması ve bu konuda ceza hukukunda tartışılan sorunların incelendiği konferansta konuşan Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Arş. Gör. Samet İldeş, özel hukukta hakkın kötüye kullanılması ve bunun sonuçlarına ilişkin çok fazla farklılıklara rastlanmadığına dikkat çekti. İldeş, asıl olarak kamu hukuku alanında hakkın kötüye kullanılmasının ilgilenilmesi gereken bir husus olduğunu söyledi.

Mülkiyet hakkının ve düşünce hürriyetinin kötüye kullanılması konusunun, Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkmaya başladığını söyleyen İldeş, bu dönemin, sosyal devlete ulaşma yolunda, bireyin haklarının sınırsız olmadığına ilişkin görüşlerin de açığa çıktığı bir dönem olduğuna değindi.

Bireyler için düşünce ve ifade hürriyetinin nasıl kullanılacağının bilinmesi gerektiğini ve bunların kanunlarla belirlendiğini söyleyen İldeş, ceza kanununda bu konuda geçmişte tartışmaya açık ifadeler bulunduğunu, bunların da bir takım sorunlara neden olduğunu söyledi.