Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

Hastane Poliklinikleri 24:00'e Kadar Çalışacak

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde acil servisteki yoğunluğun azaltılması amacıyla 'mesai dışı poliklinik' uygulaması başlatıyor.

'Mesai dışı poliklinik uygulaması' hakkında bir genelge yayımlayan Bakanlık, 81 il valiliğini konuyla ilgili bilgilendirdi. Bakanlık, artık acil servislere ek olarak hizmet verecek poliklinik açmayı planlıyor.

Genelge ile acil servise başvuran hasta yoğunluğunun azaltılması için mesai saatleri dışında da açık bir poliklinik bulundurulacak. Ancak bu mesai dışı poliklinik uygulaması, mevcut vardiya sisteminden farklı olacak. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai saatlerinde de değişiklik yapılabileceğin vurgulanıyor.

Genelgede, "Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumları bünyesindeki acil servislere mesai saatleri haricinde, genel ve resmi tatil günlerinde; acil müdahale gerektirmeyen ve ayakta tedavisi sağlanabilecek durumdaki hasta başvurusu sayısının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bu şekilde acil servislere başvuran hastalar, tıbbi durumları aciliyet gerektirmediği halde geri çevrilmeyerek acil servislere girişleri yapılmak suretiyle muayeneleri sağlanmakta ancak, bu hastalar ertesi gün tekrar muayene, tetkik, tahlilleri yapılmak üzere sevk edildikleri ilgili branş polikliniklerine müracaat etmektedirler. Bu durumdan kaynaklanan hasta müracaatlarına bağlı olarak, gereksiz yere acil servis yoğunluğu yaşanmakta ve bu nedenle tıbbi durumları acil sağlık hizmet sunumunu gerektiren acil servis hastalarına zamanında müdahale yapılmasında ve acil sağlık hizmetlerinin beklentileri karşılayabilecek nitelikte sunumunda, dolayısıyla acil servislerde kuruluş amacına uygun olarak acil sağlık hizmeti verilmesinde bir takım aksaklıklar görülebilmektedir. Durumları acil sağlık hizmet sunumunu gerektirmeyen ancak çeşitli sebeplerle mesai harici veya genel ve resmi tatil günlerinde hastanelere başvuran hastaların muayene, tetkik, tahlil ve tedavi taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde mesai dışı poliklinik uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Mesai saatleri dışında, tabip ve gerektiğinde uzman tabip düzeyinde poliklinik hizmeti vermek üzere hastaneler bünyesindeki, mevcut poliklinik odalarının veya acil servise yakın ve acil servis hizmetlerini aksatmayacak konumda, ilgili kurum baştabipliğince belirlenecek uygun mekanların, mesai dışı poliklinik hizmetleri için görevlendirilen tabiplerin kullanımına tahsis edilecek." denildi.

Mesai dışı poliklinik uygulaması için hastanede aktif olarak çalışan mevcut pratisyen tabip sayısının yeterli olması halinde öncelikle bu tabiplerden görevlendirme yapılacak. Kurumun mevcut tabip sayısının yetersiz kalması durumunda ise hastanenin bulunduğu belediye mücavir alanı içerisindeki mevcut birinci basamak sağlık kuruluşlarından, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla, gerekli görevlendirmeler de yapılacak.

Mesai dışı poliklinik uygulamasının, hafta içerisinde hasta müracaatının en yoğun olduğu mesai saati bitiminden saat 24:00'e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 08:00- 24:00 saatleri arasında, hasta yoğunluğu ve tabip mevcudu dikkate alınarak, hastaların bekletilmeksizin muayene ve tedavileri sağlanacak şekilde uygulanacağı bildirildi.

Genelgede, mesai dışı poliklinik uygulaması için birinci basamak sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek tabiplere ve diğer sağlık personeline Sağlık Bakanlığı ek ödeme mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve ek ödeme miktarları, tavanı aşmayacak şekilde görevlendirildikleri hastane döner sermayesinden ek ödeme yapılabileceği belirtildi. 

13 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle