Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İHALE İLAN DUYURUSU

Aşağıda Belirtilen İl Müdürlüğümüz Taşınmazlarına ait Açık Otopark Yerleri belirtilen şartlarda 1 (Bir) yıllık süre için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
Aşağıda Belirtilen İl Müdürlüğümüz Taşınmazlarına ait Açık Otopark Yerleri belirtilen şartlarda 1 (Bir) yıllık süre için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
1) Kiraya Verilecek Yer : Sakarya İli Serdivan İlçesi/ Hakkı Demir Cami Yanı 6398 Parselde bulunan 1.708,00 m2 Boş Alan (OTOPARK ALANI)
Evrak Teslim Tarihi : 11/10/2022 saat 10.30’ a kadar
İhale Günü : 11/10/2022 Salı Günü
İhale Saati ve Yeri : 11.00’da / İstiklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA
Muhammen Bedel : 77.000,00 TL
2) Kiraya Verilecek Yer : Sakarya İli Serdivan İlçesi/ Hakkı Demir Cami Arkası 14043 Parselde bulunan 1.000,02 m2 Boş Alan (OTOPARK ALANI)
Evrak Teslim Tarihi : 11/10/2022 saat 14.30’ a kadar
İhale Günü : 11/10/2022 Salı Günü
İhale Saati ve Yeri : 15.00’da / İstiklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA
Muhammen Bedel : 22.600,00 TL
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
A) TÜZEL KİŞİLİKLER : 1-Ticaret Belgesi, 2-İmza Sirküleri, 3-Yetki Belgesi, 4-Geçici Teminat Bedeli Belgesi, 5-İhaleye Katılmak İstediğini Belirtir Dilekçe, 6-Şartname Alındı Belgesi, 7- İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan, 8- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair taahhütname.
B) GERÇEK KİŞİLER : 1-İkametgah Belgesi, 2-Nüfus Cüzdanı Sureti, 3- 1 Adet Fotoğraf, 4-Geçici Teminat Bedeli Belgesi, 5- İhaleye Katılmak İstediğini Belirtir Dilekçe, 6-Şartname Alındı Belgesi, 7- İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan, 8- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair taahhütname.
İstenen Belgeler Son Üç (3) Ay Tasdikli Olmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereği, Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ŞARTNAMELER, Katılmak İstenilen İhale İçin Şartname Alındı Bedeli İbaresi Belirtilerek, T.C. Ziraat Bankası Serdivan Şubesi TR30 0001 0020 9488 2502 8950 16 iban nolu Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hesabına 250,00 TL Yatırıldığına Dair Dekont İbrazı ile İstiklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA Adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (İşletmeler Birimi) Temin Edilir.
1 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]