Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

"Gençlik ve sorunları" RİBAT öncülüğünde Konya'da...

Ribat Eğitim Vakfı, Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği “Gençlik ve Sorunları Çalıştayı” 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde Konya Merkez Bera Otel’de gerçekleştirildi.

Açılışta Konya Valisi Muammer Erol, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya İl Müftüsü Ali Akpınar, Ribat Eğitim Vakfı Başkanı Muzaffer Büyük, çok sayıda akademisyen ve katılımcı hazır bulundu. Ribat Eğitim Vakfı Adapazarı Şubesi’nden 36 katılımcının yanı sıra Sakarya Üniversitesi’nden Doç.Dr.Yusuf Genç, Doç.Dr.Abdullah Taşkesen, Yrd.Doç.Dr.Hasan Hüseyin Taylan ve Prof.Dr.Sami Şener ile eğitimci yazarlar Yusuf Yavuzyılmaz ve Mehmet Kuzu olmak üzere toplam 42 kişi katılım gösterdi.

Ülkemizin en önemli konularından birisi olan gençlik, sorunları ve bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konularının masaya yatırıldığı Çalıştayda; 4 konferans, 2 panel ve 11 ayrı oturumda farklı uzman ve akademisyenler tarafından konuların tartışıldığı ve raportörler tarafından rapor haline getirildiği Çalıştay yapıldı.

Panel, konferans ve 11 farklı oturum sonucunda oluşturulan Çalıştay Sonuç Bildirgesinde; gençliğin yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek, özellikle medyanın algı operasyonları ile gençleri yanlış bir yaşama sürüklediği ifade edildi. Çalıştay Yürütme Kurulu adına aynı zamanda Ribat Eğitim Vakfı Adapazarı Şube Başkanı olan Çalıştay Başkanı Gazanfer ÜVEZ Sonuç Bildirisinde zikredilen diğer hususlar ise maddeler halinde şu şekilde açıkladı:

1. 2013-2014 yılları arasında Lise 2. sınıfta okuyan 109 bin genç üzerinde 13 şehri kapsayan HEGEM (Şiddetle Mücadele Vakfı) saha araştırmasında ifade edilen tespitler çerçevesinde; gerekli tedbirler alınamazsa şiddetin türleri yaygınlaşacak ve toplum için zararlı sonuçlar doğuracaktır.
2. Modernitenin amaçladığı bireyci, rasyonel ve feminist değerlerin etkisi altında kalan İslam toplumlarının gençleri, bu dünya görüşünün etkisinden alternatif eğitim modelleri geliştirilerek uzaklaştırılmalıdır.
3. Gençlerin gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak seviyelerine uygun eğitim-öğretimler uygulanmalıdır. Aile içindeki etkileşimin yetersizliği gençleri iletişime kapalı bireyler olarak yetiştirmektedir. Aile içi iletişimi sağlayacak araçlar, etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
4. Ergenlik gençler için sorunlu bir dönemdir ve ergenlik dönemlerinde gençlere karşı daha çok sabırlı olunmalı bu süreçler çok iyi yönetilerek geçirilmeli, ergenlik süreci yeni bir doğuş, dönemi olarak görülmeli, bu dönemde gençleri kişiliklerinin oturduğu unutulmamalıdır. 
5. Ergenlik gelişiminde geçerli olan kurallar birebir dini gelişim aşamalarında da geçerlidir.
6. İslam coğrafyasında yaşayanlara dayatılan modernleşme çabalarının dayandığı bireysel dünya görüşü bencil fertler ortaya çıkarmıştır. Başta gençleri tehdit eden bu durumdan kurtulmak için batı çareler aramaktadır. Yakın gelecekte Müslüman toplumlar da aynı endişeyle yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Bu durumdan kurtulmanın yolu; modernleşmeye alternatif bir eğitim modeli geliştirilmeli ve gençler bu modelle yetiştirilmelidir.
7. Batı insanlara yön verecek kültür ve modern medeniyet çerçevesinde yeni yaşam modellerini, iktisadi, sosyal, psikolojik, hukuk gibi alanlarda yeni insan tipi oluşturmakta ve özellikle de medya aracılığı ile bu kültür, algı operasyonları ile gençliğe empoze edilmektedir.
8. Gençlerin kişiliğini oluşturan değerler okul ve kurslarla değil; aile, arkadaş, yakın komşu ve akrabalarla öğretilir. Bunlar çalışmıyorsa devreye modernleşmenin araçları olan tabletler, sosyal medya ve medya girer. Bu çerçevede oluşan bireyselleşmiş tüketim merkezli gençliğin yetişmesini önlemek için çocuklarla, gençlerle birlikte televizyon, medya araçları seyredilmeli, başta televizyonlar olmak üzere bütün medya unsurlarındaki algılar, yanlışlar gençlere ya da çocuklara ifade edilerek çocukların ve gençlerin gelişim süreçleri kendi değerlerimizle oluşması sağlanmalıdır.  
9. Toplum-ahlak ilişkisinde yaşanan sorunlar, ibadetle serpilip yaşayan ve yetişen gençlerle aşılabilir. Gençleri şefkat ve sevgi eğitimiyle yetiştirmeli, onlardan ümit kesmeyerek geleceğe hazırlamalıyız. Gençler için oluşturulacak mekânlardan daha önemlisi onlara hitap edecek ve yetiştirecek içerikte programlar hazırlamak ve ehil insanlarca verilmesini sağlamaktır.
10.  Gençlik kimliğini vahiyle bulmalıdır. Vahiyle gençliği buluşturan Hazreti Peygamber, gençlere sorumluluk bilinci verip yeteneklerine göre onları geliştirmiştir. Günümüz gençliğinde de bu yöntem uygulanmalıdır.
11.  Genç; cömert, yiğit, diğerkâm olarak Kuran'da tanımlanırken; onlara rol-model olarak da peygamberler gösterilmiştir. Günümüzde Kuran’ı Kerim’de “feta” kavramı ile işaret edilen gençlere ihtiyaç vardır. Somut olarak gençliğin sorunlarının çözümü Kur'an ve Sünnette bulunmaktadır. Bu gerçekler gençlerimize anlatılmalı, Kuran’ı Kerim’in gençliği gençlerimize öğretilmeli, nesillere bu bilinç aktarılmalıdır.

Gençlik ve Sorunları Çalıştayı’nın 2. günün de ise Prof. Dr. Önder Kutlu (NEÜ Rektör Yrd), Esra Dağhan, Prof. Dr. Sami Şener, Doç. Dr. Yusuf Genç, Yrd. Doç. Dr Yusuf Sayın, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Özşahin, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Doç.Dr. Abdullah Taşkesen, Mehmet Kuzu, Yusuf Yavuzyılmaz, Dr. Semin Güler başkanlığında oluşturulan 11 ayrı çalışma masasında ise 11 farklı konu tartışıldı ve 10 sayfadan oluşan bir Çalıştay Raporu hazırlandı.

Gençlik ve Sorunları Çalıştayı sonuçları önümüzdeki günlerde kitap halinde kamuoyuna ve ilgililere sunulacak.

8 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]