Doktorlar adli süreçlerle ilgili bilgilendirildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü “Hekim Sorumlulukları ve Adli Süreçler” konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu Üyesi Adli Tıp Uzmanı H. Mehmet Akın, Adli Tıp Kurumu Röportörleri Prof. Dr. Ziya Salihoğlu, Doç. Dr. Habib Bostan’ın sunum yaptığı konferansa, Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Hacı Ali Kahya, SAÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Yakup Tomak ile hastane yönetimi, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Konferansta, Kamu nezdinde “Malpraktis Yasa Tasarısı” olarak bilinen kısaca “Tıbbi Kötü Uygulama” konusunda sağlık personelinin, kasıt, kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi veya beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması, yanlış tedavi uygulaması veya hastaya tedavi uygulamaması, hastaya tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durumlarla ilgili hukuki bilgiler paylaşıldı.

Tıbbi uygulamadan kaynaklanan zararlara "iyatrojenik zarar" adı verildiğinin dile getiren Adli Tıp Uzmanı H. Mehmet Akın, “Tıp biliminin bugün ulaştığı bilimsel ve teknik düzeyi, uygulamanın yapıldığı ortamın koşulları, uygulamayı yapanın eğitim düzeyi göz önünde bulundurulduğunda, aynı ortam koşullarında, aynı yetkinlik düzeyinde bir hekimin göstermesi gereken özen gösterildiği halde öngörülemeyecek bir sonuçsa bu istenmeyen bir sonuçtur.  Hekimin bunda sorumluluğu yoktur. Bu nedenle hekimin Tıbbi Malpraktis sebebiyle sorumlu olması için gerek özel hukukta gerekse ceza hukuku kapsamında kusurlu olması aranmakta. Kusur yoksa hekimin sorumluluğundan bahsedilemez.” dedi.

Adli Tıp Kurumu Röportörü Prof. Dr. Ziya Salihoğlu ise bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu hakkında bilgi verdi. Tıbbi uygulama hatalarının yargı süreciyle ilgili sunum yapan Doç. Dr. Habib Bostan, gerek ilgili mevzuat hükümleri gerekse Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararlarda da hekimin tıbbi standardı takip etmek ve uygulamakla yükümlü olduğuna değindi. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerde konuyla ilgili farkındalık yaratmak, sorulara ve sorunlara cevap bulmak için düzenlenen konferansın ardından Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Hacı Ali Kahya, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yakup Tomak konuşmacılara teşekkür ederek plaket katılımlarından dolayı plaket verdi.

Doktorlar
adapazarı doktorlar
6 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]