Çiftçilere makine ve ekipman desteği verilecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sakarya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir destekten yararlanmak isteyen üreticilerin 22 Temmuz’a kadar İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

26 Haziran tarihinde başlayan başvurularda üreticilerin projelerini 22 Temmuz günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğü\'ne elden teslim etmesi gerektiğini kaydeden Erdemir, “İl proje yürütme birimi, ilimizin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verecek. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvurusu değerlendirme kriterlerine göre yapılacak” dedi.

Başvuracak kişi ve kuruluşların, Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartı arandığının altını çizen Erdemir, başvuru sahiplerinde aranacak özellikleri de şöyle sıraladı: “Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.”

Erdemir, hibe desteği oranları hakkında da şu bilgileri verdi: “Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin TL’yi geçemez. Ancak süt üretici birlikleri, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.”

Daha geniş bilgi almak isteyen yatırımcıların İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi\'ne müracaat etmelerini isteyen Erdemir, “Desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin uygulama rehberindeki mevzuata göre belgelerini hazırlayıp 22 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tebliğ kapsamında desteklenecek Makine ve Ekipmanlar ise şöyle: “Anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balıkçı gemilerinde soğuk depo, balya makinesi, biçer bağlar, biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, dal parçalama makinesi, diskli tırmık, el traktörü, fındık toplama makinesi, file sisteminin kurulması, güneş kolektörü, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi.”

11 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
0475cb61afbb0f5336490d82a19aa70e@