ÇEKUD Sivil Savunma günü mesajı

Doğum günü organizasyonları
doğum günü partileri
7 yıl önce

Sivil Savunma, her türlü doğal afetlerde ve savaşlarda savunmanın vazgeçilmez öğelerinden birisidir.

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın mal ve can kaybının asgariye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve işletmelerin korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler sivil savunmanın içeriğine girmektedir.

Günümüzde şer güçlerin coğrafyamızı bir savaş alanına çevirmesi nedeniyle ülkemizin tehdit altında bulunması, deprem kuşaklarının üzerinde bir coğrafyada yaşıyor olmamız ve diğer doğal afetler nedeniyle sivil savunmanın önemi bir kez daha artmıştır.

Ülkemizin coğrafi konumu, stratejik önemi, tarihi arka planı, sosyolojik yapısı, siyasi ve askeri potansiyeli göz önünde bulundurularak, sivil savunma faaliyetleri en kötü senaryo algısı üzerine planlanmalıdır.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizin %92′sinin deprem kuşağında olduğu, nüfusumuzun %95′inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98′i ve barajlarımızın %93′ünün deprem bölgesinde bulunduğu bir gerçektir.

Son 58 yıl içerisinde depremlerde 58.202 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 122.096 kişi yaralandığı ve yaklaşık olarak 411. 465 bina yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü bir gerçektir.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı depremler yaşandığı gibi gelecekte de meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riski her zaman mevcuttur.

Bunun yanında çevresel değerlerimiz hunharca yok edilerek, doğal felaketlere de adeta davetiye çıkarılmaktadır. Ülkemizdeki çevre bilinci istenilen düzeyde değildir. İnsana, doğaya ve çevreye saygı bilinci arttıkça; yaşam kalitemiz, hayata olan bağlılığımız daha da artacaktır.

ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) olarak İlkokuldan başlayarak sivil savunma eğitimine önem verilmesi, kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlarımızda sivil savunma eğitimine süreklilik kazandırılması, bu etkinliklerin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi, fert fert vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve her insanımızın birer sivil savunma uzmanı olması zorunluluğunu yetkililerimize ve kamuoyuna önemle hatırlatıyoruz.

Ölçülebilir ve sürdürülebilir çevre ve sivil savunma standartları oluşturmalıyız.

Bu konuda yapılacak çalışmalar söylemlerde kalmayıp acil olarak icra edilmelidir.

Her ferdin sivil savunma uzmanı olduğu bir toplumda meydana gelebilecek afetlerde olabilecek zarar ve can kaybının en aza ineceği muhakkaktır.

Bilinen iletişim yollarının kesilebileceği durumlarda kesintisiz ve sağlıklı iletişim yolları üzerinde araştırmalar yapılarak ve araştırmalar teşvik edilerek bu gibi durumlarda iletişimin kesilmeden devam etmesi için çözüm yolları geliştirilerek yaygınlaştırılması hayati öneme sahiptir.

Her ferdimizin iyi bir sivil savunma uzmanı olması, her türlü savaş, doğal afet gibi durumlarda iletişimimizin kesintiye uğramaması için yapılacak çalışmalar hususunda yetkililerin adeta bir seferberlik ilan etmesi elzemdir.

Bu anlamlı günde hayati öneme sahip tekliflerimizin uygulanabilirliğinin sağlanması, sivil savunma bilincinin yaygınlaştırılması temennisiyle Sivil Savunma Gününü kutluyoruz.