Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'
Sakarya'yı seviyoruz. Sakarya için çalışıyoruz.'

Büyükşehirden Korucuk hattında 9 kiralık minibüs hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Korucuk minibüs hattına ilave edilecek 9 adet ticari M plakasını 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihale açtı.

Korucuk – Ofis Garaj, 2-Doruk/Baytur-  Ofis Garaj,  3-Camili2 - Ofis Garaj hatlarında çalıştırılmak üzere UKOME kararı gereği Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde oluşturulan Minibüs hattına 9 araç daha ilave edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda edilecek 9 adet ticari M plakasını 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihale açtı.

İlgili hatta ait 3 güzergâhta dönüşümlü olarak 10 yıllığına işletilmesi hususunda kiraya verilecek ticari plaka için KDV hariç  628 bin lira muhammen bedel belirlendi.

14 haziran günü İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler şöyle; "
İhaleyi kazanan istekli ihale sonucu oluşan bedeli, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yarısını peşin ödenmek şartıyla, kalan yarısını sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gecikme zammı ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi veznesi veya banka hesabına ödeyebilecek.

MADDE-5: İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 14/06/2022 saat 12.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 
İkametgâh Belgesi, (Sakarya il sınırları içerisinde ikamet edildiğine ve tebligat adresine ilişkin) (Eğer tebligatın başka bir adrese yapılması isteniyorsa ayrı bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.)
Nüfus cüzdanı sureti,(T.C. vatandaşı olduğuna dair)
Geçici teminatı ödediğine dair makbuz,
Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi,
Adli sicil kaydı (Resmi Kuruma verilmek üzere alınmalıdır. Türk Ceza Kanunun 103,104,109,188,190,191 ve 227. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymediğine dair)
Şoförlük mesleğinden başka geçim kaynağı olmadığına dair taahhütname,
İsteklinin aracı yoksa sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde araç alacağına dair noter tasdikli taahhütname,
İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,
İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz, her sayfası imzalanmış idari şartname"

1 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
Yorum ekle